Headerafbeelding
Man en vrouw in wachtkamer bij klinische neurofysiologie en vaatlaboratorium
Onderzoek

E.O.G. onderzoek

Bij een E.O.G. onderzoek meten we de verandering in spanning van uw netvlies.

Dit onderzoek laat zien of uw netvlies goed werkt. Tijdens het onderzoek kijkt u in een donkere bol. Het is de bedoeling dat u met uw ogen een lichtje volgt.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code NEU-094
Laatste revisie: 25 juli 2023 - 11:34
Hoe verloopt het onderzoek?

E.O.G. onderzoek

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar heeft u uw afspraak?

Het onderzoek vindt plaats op de Klinische Neurofysiologie (KNF), gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Voor het onderzoek

  • Met een kleefpasta plakt de laborant links en rechts van uw ogen elektroden.
  • Voor een goede werking van deze elektroden ontvetten we de huid op de plaats waar de elektroden geplakt worden.

Tijdens het onderzoek

  • Tijdens het onderzoek ligt u in een donkere kamer. U kijkt dan in een donkere bol.
  • Ongeveer om de minuut verspringt er 10 keer een rood lichtje van links naar rechts. Het is de bedoeling dat u dit lichtje met uw ogen goed volgt. U mag uw hoofd daarbij niet draaien.
  • Na ongeveer 15 minuten gaat het licht in de bol aan en verspringt het lichtje weer van links naar rechts. Ook dit duurt ongeveer 15 minuten.

Het hele onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Na het onderzoek verwijdert de laborant alle elektroden en mag u weer naar huis.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts, bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze voor het begin van het onderzoek stellen. Ook kunt u bellen met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer (073) 553 86 80.