Onderzoek

Echo van de zenuwen

Met een echo kan de laborant uw zenuwen met geluidsgolven (echo) onderzoeken.

De laborant beweegt met een klein apparaat (transducer) over het te onderzoeken lichaamsdeel. De transducer zendt geluidsgolven uit en vangt deze ook weer op. Het echoapparaat zet deze om tot een beeld.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

U moet meenemen naar uw afspraak op het Sport Medisch Centrum:

  • uw geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Soms moet u zich extra voorbereiden op uw afspraak in het SMC. Bijvoorbeeld als u een onderzoek of behandeling krijgt. Dit leest u bij de informatie over uw onderzoek of behandeling.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code NEU-135
Laatste revisie: 26 april 2023 - 10:21
Hoe verloopt het onderzoek?

Echo van de zenuwen

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Waar meldt u zich?

Het onderzoek vindt plaats op de Klinische Neurofysiologie (KNF), gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Tijdens het onderzoek

Er wordt wat geleidingsvloeistof - een soort gel - op de huid aangebracht. Dan wordt u onderzocht door de laborant. Dit gebeurt door met een klein apparaat (transducer) over het te onderzoeken deel van uw lichaam te bewegen. De uitgezonden geluidsgolven worden opgevangen en omgezet tot een beeld. Het onderzoek is onschadelijk en niet pijnlijk.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten, daarna mag u meteen weer naar huis.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts, bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze voor het begin van het onderzoek stellen. Ook kunt u bellen met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer (073) 553 86 80.