Headerafbeelding
Gammacamera algemeen nucleaire geneeskunde
Onderzoek

Dynamisch nier- en blaasonderzoek (LNG-063)

Dit is een onderzoek naar de werking van de nieren dat wordt uitgevoerd met behulp van een radioactieve stof en een gammacamera. Ook wel een renogram genoemd. Tevens meten we bij dit onderzoek de terugloop van urine uit de blaas naar het nierbekken.

LET OP! 

  • U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 3 DAGEN vóór het onderzoek goed door!
  • Wij vragen u 10 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-063
Laatste revisie: 24 januari 2024 - 10:54
Hoe verloopt het onderzoek?

Dynamisch nier- en blaasonderzoek (LNG-063)

Uw afspraak en stoppen met medicijnen voor het onderzoek

Eten, drinken en toilet

Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.

Het advies is om vooraf thuis al extra te drinken én 30 minuten vóór het onderzoek moet u tenminste nog 2 bekers water (van ieder ongeveer 150 ml) drinken.

U mag gewoon naar het toilet, u hoeft niet met een volle blaas naar de afdeling te komen.

Let op: Is het gewicht van u of uw kind onder de 42 kilo? Dan moet uw kind 5 milliliter per kilo lichaamsgewicht drinken in plaats van 2 bekers.

Medicijnen

U moet een paar dagen voor het onderzoek stoppen met het innemen van medicijnen die de urineproductie beïnvloeden. Welke medicijnen dat zijn en hoe lang u van tevoren moet stoppen, bepaalt uw specialist. Bij onduidelijkheid hierover neemt u contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Op de dag van het onderzoek mag u geen NSAID’s gebruiken. Hieronder vallen onder andere:

  • diclofenac;
  • ibuprofen;
  • meloxicam;
  • naproxen.

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek comfortabele kleding aan, met zo weinig mogelijk ritsen, knopen, bretels, enz. Een spijkerbroek is geen probleem. Laat uw sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma? Neem dan voldoende verschoningsmateriaal mee.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw arts, deze zal dit met u bespreken. Belangrijk: U mag de eerste 4 uur na het onderzoek geen borstvoeding geven! Heeft u nog vragen, dan kunt u deze ook nog stellen aan de laborant tijdens het onderzoek.

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen voor het onderzoek een infuus op de afdeling Kinderdagbehandeling (Gebouw A, verdieping 6 Noord). Deze afspraak staat ongeveer 90 minuten eerder gepland dan het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Waar meldt u zich?

U meldt zich met de QR-code op uw dagticket bij het gele aanmeldpunt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Volg de instructies op het scherm en ga naar het toilet. Neem hierna plaats in de wachtruimte.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

1. Nieronderzoek:

De laborant haalt u op uit de wachtruimte. Daar gaat u in de onderzoekkamer op een smal bed liggen, het onderlichaam is ontkleedt maar wel toegedekt (in verband met deel 2 van het onderzoek). Het bed wordt boven de camera geplaatst. U krijgt een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt ingespoten. Tegelijk wordt de scan gestart. Deze duurt 35 minuten. Op deze manier kunnen we volgen hoe de radioactieve stof zich verspreidt door uw lichaam en door de nieren uit het bloed wordt gefilterd. Als het nodig is, krijgt u halverwege het onderzoek, via het infuus, een middel dat de urineproductie stimuleert. Hierna wordt het infuus verwijderd.

2. Blaasonderzoek:

Aan het einde van het nieronderzoek verplaatst de laborant de camera. Dan neemt u plaats op een verrijdbaar toilet dat voor de camera wordt gezet. Op het teken van de laborant plast u uit terwijl er een scan wordt gemaakt. Deze scan wordt een indirect mictiecystoscintigrafie genoemd. De scan duurt net zo lang totdat u aangeeft klaar te zijn met uitplassen.

NB. Bij hele jonge kinderen blijven de kinderen op de rug liggen boven de camera en scannen wij door tijdens het plassen in de luier.

Als uw kind het onderzoek krijgt kunt u, als ouder/verzorger, aanwezig zijn tijdens het maken van de scan.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Deel 1 (injectie + nieronderzoek):  40 minuten

Deel 2 (blaasonderzoek): 1 tot 15 minuten

Waar moet ik rekening mee houden na het onderzoek?

Na afloop mag u alles eten en drinken wat u wenst. Het advies is om vandaag extra te drinken en na het toiletbezoek extra goed uw handen te wassen. Als u voor dit onderzoek gestopt was met het nemen van medicijnen, mag u deze weer innemen zoals u gewend bent.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Bel dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus of injectie krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Bekijk ook de algemene informatie over onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier vindt u ook een video over de afdeling.