Onderzoek

Capaciteitenprofiel (CAP)

Het capaciteitenprofiel (CAP) is een methode om ouders te informeren over de toekomst. Het is een manier om de soort en de hoeveelheid extra zorg vast te stellen die uw kind in de toekomst waarschijnlijk nodig zal hebben.

Dit wordt gedaan op grond van de problemen die er nu zijn, zoals spasticiteit, slechtziendheid, epilepsie of verstandelijke beperkingen. Bij aandoeningen die in de tijd niet veel veranderen, zullen de problemen die er nu zijn óók in de toekomst nog bestaan. Daardoor kunnen we al vroeg vaststellen welke extra zorg in de toekomst nodig is.

Het CAP geeft dus niet de normale zorg weer die elk kind van die leeftijd krijgt, maar alleen de extra zorg die nodig is.

Wat houdt de methode in?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het CAP
Code REV-213
Laatste revisie: 19 maart 2024 - 16:50
Wat houdt de methode in?

Capaciteitenprofiel (CAP)

Wat is het capaciteitenprofiel?

Het capaciteitenprofiel (CAP) is een methode om de soort en de hoeveelheid extra zorg vast te stellen die een kind in de toekomst waarschijnlijk nodig zal hebben. Dit wordt gedaan op grond van de problemen die er nu zijn, zoals spasticiteit, slechtziendheid, epilepsie of verstandelijke beperkingen.

Bij aandoeningen die in de tijd niet veel veranderen, zullen de problemen die er nu zijn óók in de toekomst nog bestaan. Daardoor kunnen we al vroeg vaststellen welke extra zorg in de toekomst nodig is. Het CAP geeft dus niet de normale zorg weer die elk kind van die leeftijd krijgt, maar alleen de extra zorg die nodig is.

5 gebieden

Het CAP geeft de zorg weer in 5 gebieden:

 • Gezondheid (lichamelijke belastbaarheid)
 • Het bewegen (motorische functies)
 • Zintuiglijke functies (zoals horen en zien)
 • Mentale functies (verstandelijke vermogens)
 • Stem- en spraakfuncties

Als er een probleem is met 1 of meerdere functies van het lichaam, kan dat leiden tot een probleem met het uitvoeren van activiteiten. Natuurlijk is uw kind in ontwikkeling en zal hij of zij nieuwe dingen leren. Maar de stoornissen in de lichaamsfuncties blijven bestaan. Deze bepalen de grenzen van wat mogelijk is om zelf te leren doen. Wat uw kind niet zelf kan gaan doen, moet worden aangevuld met extra zorg.

Voor wie is het CAP bedoeld?

Het CAP is bedoeld voor ouders en het revalidatieteam, om de (on)mogelijkheden en benodigde ondersteuning van het kind goed in kaart te brengen.

Binnen Atlent kennen we de volgende toepassingen van het CAP:

 • Het revalidatieteam gebruikt het CAP bij observaties van (jonge) kinderen. Het CAP helpt dan om duidelijk te krijgen op welk gebied van functioneren de grootste behoefte aan ondersteuning is. Dit bepaalt mede of uw kind binnen de revalidatie behandeld gaat worden.
 • Wordt uw kind behandeld in het Therapeutisch Peuterprogramma? Dan helpt het CAP u om inzicht te krijgen in de behoefte aan ondersteuning die voortvloeit uit de stoornissen in lichaamsfuncties. Ook kan het CAP behulpzaam zijn bij het bepalen van mogelijkheden voor het (reguliere) onderwijs.
 • Zit uw kind op de Mytylschool Gabriël en volgt het een revalidatiebehandeling? Dan stellen de school en het revalidatieteam samen een toekomstperspectief vast voor uw kind. Het CAP is daar onderdeel van. Het toekomstperspectief bepaalt (op hoofdlijnen) de inhoud van het onderwijs en revalidatiebehandeling. Om de twee à drie jaar stellen we het perspectief opnieuw vast.

Wie vult het CAP in?

Het CAP wordt ingevuld door ouders, eventueel met ondersteuning en informatie van het revalidatieteam.

Wanneer wordt het CAP afgenomen?

 • Het CAP wordt voor het eerst afgenomen als uw kind 3 jaar is. Bij het eerstvolgende teamoverleg bespreken we het CAP en verwerken dit in de rapportage.
 • Na het afnemen van het psychologisch onderzoek herhalen we het CAP. Dit gebeurt op de leeftijd van ongeveer 3 jaar en 8 maanden.
 • Bij het laatste teamoverleg vanuit het Therapeutisch Peuterprogramma (uw kind is dan ongeveer 4 jaar) bespreken we het CAP opnieuw.
 • Als uw kind op de Mytylschool Gabriël begeleiding krijgt van het revalidatieteam, dan neemt de maatschappelijk werker samen met u het CAP af. Dit gebeurt wanneer uw kind naar de volgende fase gaat binnen school, bijvoorbeeld van de kleuters naar de middenbouw, of van de bovenbouw naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Meer informatie?

Een volledige beschrijving van het CAP krijgt u via de maatschappelijk werker. Met vragen kunt u terecht bij de maatschappelijk werker of bij de behandelend therapeuten.