Headerafbeelding
Gammacamera algemeen nucleaire geneeskunde
Onderzoek

Buikvlieslekkage onderzoek (LNG-061)

Bij een buikvlieslekkage onderzoek sporen we een lekkage door dialyse op met behulp van een radioactieve vloeistof en een gammacamera. Bij CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) dialyseert u via een slangetje in uw buikwand. Het kan voorkomen dat de dialysespoelvloeistof vanuit uw buikwand lekt. 

LET OP! 

  • Lees deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door, zodat u weet wat u kunt verwachten.
  • We vragen u om 10 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Neem naar uw afspraak uw geldig legitimatiebewijs mee. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-061
Laatste revisie: 16 april 2024 - 09:34
Hoe verloopt het onderzoek?

Buikvlieslekkage onderzoek (LNG-061)

invulveld afspraak bij nucleaire geneeskunde

Eten, drinken en toilet

Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. 

Medicijnen

Uw medicijnen kunt u innemen zoals u gewend bent.

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek comfortabele kleding aan met zo weinig mogelijk ritsen, knopen, bretels en dergelijke. Een spijkerbroek is geen probleem. Laat uw sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma en/of katheter? Neem dan voldoende verschoningsmateriaal mee.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Dan kan het onderzoek gewoon doorgaan zonder extra maatregelen. De radioactiviteit is namelijk dermate laag dat er geen nadelige effecten voor foetus of baby kunnen optreden. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u deze ook stellen aan de laborant tijdens het onderzoek. 

Waar meldt u zich?

Voor dit onderzoek gaat u eerst naar het Dialysecentrum (gebouw C, verdieping -1, ontvangst 2).

Daarna wordt u verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

U meldt zich met de QR-code op uw dagticket bij het gele aanmeldpunt. Volg de instructies op het scherm en neem plaats in de wachtruimte.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Dit onderzoek bestaat uit meerdere delen. Wij zetten ze hier voor u op een rij: 

Deel 1: Het toedienen van de radioactieve vloeistof

Wanneer u helemaal geïnstalleerd bent op de Dialyseafdeling, komt een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde een zak radioactieve spoelvloeistof brengen. De dialyseverpleegkundige zorgt dat u deze spoelvloeistof krijgt toegediend. Als de radioactieve spoelvloeistof is ingelopen wordt u gevraagd om 2 minuten op uw linkerzij te draaien en daarna 2 minuten op uw rechterzij. Zo verdeelt de radioactieve spoelvloeistof zich goed door uw buikholte.

Hierna worden er meerdere keren opnames (foto's) gemaakt van uw buik. Hierbij is het steeds heel belangrijk dat u goed stil blijft liggen of staan. Na de opnames markeert de laborant steeds een aantal punten op de huid met een speciale pen. Deze pen laat geen sporen achter op de huid.

Deel 2: Opnames met radioactieve spoelvloeistof in de buik

Een uur later meld u zich op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier komt u op een smal bed liggen met de camera eerst boven uw buik - en daarna opzij van u - geplaatst. De camera kan u niet raken tijdens het maken van de opname. Daarna vragen we u te gaan staan. U komt met uw buik tegen de camera staan. Er worden weer 2 opnames gemaakt. 

Na deze foto’s gaat u terug naar de Dialyse afdeling, waar we de radioactieve spoelvloeistof uit de buik laten lopen.

Deel 3: Opnames zonder spoelvloeistof in de buik

Nadat de radioactieve spoelvloeistof uit uw buik is gelopen, gaat u terug naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U meldt zich weer aan bij de gele aanmeldzuil en de laborant komt u ophalen. Er worden opnieuw 2 opnames van uw buik gemaakt terwijl u tegen de camera staat. 

Na deze tweede reeks foto’s gaat u terug naar het Dialysecentrum. Daar wordt de buik gevuld met gewone spoelvloeistof.

Deel 4: Opnames met gewone spoelvloeistof in de buik

Terug op de afdeling Nucleaire Geneeskunde komt u weer met uw buik tegen de camera staan. Er worden dezelfde 2 opnames gemaakt als bij de eerste en tweede ronde. 

Deel 5. Eventueel nogmaals opnames zonder spoelvloeistof in de buik

Vaak wil de nucleair geneeskundige nog een vierde reeks opnames. Hiervoor moet de spoelvloeistof weer uit de buik lopen op het Dialysecentrum. Een uur na de laatste reeks opnamen, maken we dan nog een keer dezelfde opnamen als eerder.

Deel 6. Terug naar uw eigen spoelschema voor dialyse

Als alle benodigde opnames gemaakt zijn, gaat u terug naar het Dialysecentrum. Daar laat een dialyseverpleegkundige de spoelvloeistof weer uit uw buik lopen als dit nog niet gebeurd is en krijgt u een spoeling volgens uw eigen schema.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Deel 1 (voorbereiding): 10 minuten

Wachttijd: 1 uur

Deel 2 (onderzoeken): 20 minuten per keer

Waar moet ik rekening mee houden na het onderzoek?

Er zijn geen bijzonderheden waar u rekening mee hoeft te houden. 

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Bel dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bekijk ook de algemene informatie over onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier vindt u ook een video over de afdeling.

Of telefonisch met het Dialysecentrum. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 20.30 uur op het telefoonnummer (073) 553 23 91.