Headerafbeelding
Man en vrouw in wachtkamer bij klinische neurofysiologie en vaatlaboratorium
Onderzoek

Autonoom functie onderzoek (A.F.O.)

Bij een autonoom functie onderzoek (A.F.O.) meet de laborant hoe het zelfstandige (autonome) zenuwstelsel werkt.

Het autonome zenuwstelsel regelt onder andere de hartslag, bloeddruk, ademhaling, spijsvertering en temperatuur van het lichaam. Bij dit onderzoek gaat het dan vooral om de hartslag en de bloeddruk. U krijgt verschillende testen om te kijken hoe uw bloeddruk en hartslag hierop reageren.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code NEU-096
Laatste revisie: 26 april 2023 - 10:49
Hoe verloopt het onderzoek?

Autonoom functie onderzoek (A.F.O.)

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u van tevoren geen bodylotion of crème gebruikt. Deodorant en make-up mag u wel gebruiken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar heeft u uw afspraak?

Het onderzoek vindt plaats op de Klinische Neurofysiologie (KNF), gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Voor het onderzoek

De laborant plakt een aantal elektroden op uw borst en u krijgt een bloeddrukband om uw arm.

Tijdens het onderzoek

U krijgt verschillende testen om te kijken hoe uw bloeddruk en hartslag hierop reageren. Tijdens de testen vraagt de laborant u om een aantal keren diep in- en uit te ademen, op uw handrug te blazen en plotseling overeind gaan zitten.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na het onderzoek verwijdert de laborant de elektroden en de bloeddrukband. Daarna mag u weer naar huis.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts, bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze voor het begin van het onderzoek stellen. Ook kunt u bellen met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer (073) 553 86 80.