Onderzoek

Amyloïd hartonderzoek (LNG-098)

Bij het ziektebeeld cardiale amyloïdose vindt er stapeling plaats van amyloïd (eiwitten) in het hart. Met dit hartonderzoek kunnen eiwitten in het hart worden weergegeven. Dit gebeurt met behulp van een radioactieve vloeistof en een gammacamera.

Let op!

  • U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door!
  • We vragen u om 10 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof.

Hoe verloopt het onderzoek?

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code LNG-098
Laatste revisie: 24 januari 2024 - 12:43
Hoe verloopt het onderzoek?

Amyloïd hartonderzoek (LNG-098)

invulveld afspraak bij nucleaire geneeskunde

Eten, drinken en toilet

Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u tussen de injectie en de scan minimaal 1 liter vocht drinkt. U mag gewoon naar het toilet, u hoeft niet met een volle blaas naar de afdeling te komen.

Medicijnen

Uw medicijnen kunt u innemen zoals u gewend bent.

Vragenlijst

Het is belangrijk dat u de vragenlijst op de laatste pagina print en ingevuld meeneemt naar het onderzoek. U kunt de vragenlijst helaas niet digitaal invullen.

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek comfortabele kleding aan met zo weinig mogelijk ritsen, knopen, bretels en dergelijke. Een spijkerbroek is geen probleem. Laat uw sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma en/of katheter? Neem dan voldoende verschoningsmateriaal mee.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw arts, deze zal dit met u bespreken. Belangrijk: U mag de eerste 4 uur na het onderzoek geen borstvoeding geven! Heeft u nog vragen, dan kunt u deze ook nog stellen aan de laborant tijdens het onderzoek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich met de QR-code op uw dagticket bij het gele aanmeldpunt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Volg de instructies op het scherm en ga naar het toilet. Neem hierna plaats in de wachtruimte.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

1. Injectie van de radioactieve vloeistof

De laborant haalt u op uit de wachtruimte voor het toedienen van de radioactieve vloeistof. Deze injectie wordt meestal in een ader in de elleboogplooi gegeven. De ingespoten stof moet 2 tot 3 uur inwerken. De laborant vertelt u hoe laat u terug moet komen voor deel 2. U hoeft niet in het ziekenhuis te blijven. Wél is het belangrijk dat u minimaal 1 liter vocht drinkt. Het is de bedoeling dat u ook veel plast.

 

2. Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een smal bed met de camera boven en onder uw lichaam. Na een paar minuten wordt de camera zo geplaatst dat deze langzaam in kleine stapjes om u heen gaat draaien. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Aansluitend wordt een CT-scan gemaakt van ongeveer 1 minuut. De camera kan u niet raken tijdens het maken van de opnames. Het is belangrijk dat u goed stil ligt.

Let op! Als u in de wachttijd tussen de injectie en de latere opname wilt rusten, dan kunt u gebruik maken van een bed op onze afdeling. Informeer bij de laborant naar de mogelijkheden als u hiervan gebruik wilt maken.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Deel 1 (voorbereiding):  10 minuten

Wachttijd:  2 tot 3 uur

Deel 2 (onderzoek): 45 minuten

Waar moet ik rekening mee houden na het onderzoek?

Na afloop mag u alles eten en drinken wat u wenst. Het advies is om vandaag extra te drinken en na het toiletbezoek extra goed uw handen te wassen. 

Van wie krijg ik de uitslag?

Van uw behandelend arts (specialist). Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus of injectie krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Bekijk ook de algemene informatie over onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier vindt u ook een video over de afdeling.

Vul deze vragenlijst in en neem deze mee naar het onderzoek

1. Heeft u de laatste tijd hartkloppingen en/of hartritmestoornissen gehad?

0 nee      0 ja

 

2. Bent u pas gevallen of heeft u zich gestoten in de borstkasregio?

0 Nee     0 Ja -> Wanneer en hoe?

 

3. Bent u in het verleden geopereerd aan de borstkas?

0 Nee     0 Ja

 

4. Heeft u beide nieren (voor zover u weet)?

0 Nee     0 Ja

 

5. Heeft u een pacemaker of ICD?

0 Nee     0 Ja

 

6. Heeft u in het verleden kanker gehad?

0 Nee     

0 Ja -> Bent u hiervoor in behandeling of geweest?

      0 chemotherapie      0 bestraling

      Voor welke vorm van kanker en wanneer?