Headerafbeelding
afdelingen mdl wachtkamer
Onderzoek

24-uurs PH-meting

Bij een 24-uurs PH-meting wordt er bekeken of er bij u meer maagzuur dan normaal terugvloeit in de slokdarm.

Dit gebeurt met een dun slangetje, een sonde. We brengen de sonde via uw neus in uw slokdarm. Deze sonde is verbonden met een registratiekastje dat de zuurwaarden bijhoudt.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code INT-038
Laatste revisie: 23 augustus 2023 - 13:48
Hoe verloopt het onderzoek?

24-uurs PH-meting

  • Tot 2 uur voor het onderzoek mag u een licht ontbijt gebruiken, bijvoorbeeld thee en een beschuitje.
  • Gebruikt u maagtabletten, dan mag u deze 7 dagen voor het onderzoek niet meer innemen, tenzij uw arts anders met u heeft afgesproken.
  • Heeft u erg veel last van zuurklachten, dan mag u tijdelijk Gaviscon gebruiken. Dit kunt u zonder recept krijgen bij uw apotheek of drogist.
  • De dag voor en de dag van het onderzoek mag u geen Gaviscon gebruiken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Endoscopie, gebouw B, verdieping 1, ontvangst 5.

We doen ons best om u te helpen op de aangegeven tijd. Toch kan het gebeuren dat u niet precies op de afgesproken tijd geholpen wordt. Dit komt omdat spoedgevallen voorgaan. Bovendien weten we niet altijd precies hoe lang een onderzoek zal duren. We vragen uw begrip hiervoor.

Tijdens het onderzoek

Bij iedereen vloeit af en toe maagzuur uit de maag terug naar de slokdarm. Een 24-uurs PH-meting kan laten zien of er bij u meer maagzuur dan normaal terugvloeit in de slokdarm. Uw klachten kunnen hierdoor worden veroorzaakt. We brengen de sonde via uw neus in uw slokdarm.

Het inbrengen van de sonde duurt ongeveer 15 minuten.

U gaat met de sonde naar huis.

Het is de bedoeling dat u uw gewone dagelijkse bezigheden die dag zoveel mogelijk blijft doen. De volgende dag komt u terug op de afdeling Endoscopie. Daar verwijderen we de sonde weer.

Het verwijderen van de sonde duurt ongeveer 5 minuten.

Het duurt 3 weken voordat u de uitslag van de PH-meting krijgt. U krijgt de uitslag van uw arts tijdens uw volgende afspraak op de polikliniek.

Als u nog vragen heeft kunt u deze voor het onderzoek stellen. U kunt ook bellen naar de afdeling Endoscopie, telefoonnummer (073) 553 30 51, kies dan optie 1, het secretariaat.