Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Onderzoek

24-uurs bloeddrukmeting

Bij dit onderzoek wordt uw bloeddruk 24 uur lang automatisch gemeten.

Dit gebeurt op een aantal vaste momenten. Hierdoor krijgt uw arts een beter beeld van wat er over de hele dag en nacht met uw bloeddruk gebeurt. De bloeddrukmeter krijgt u in een draagtasje mee naar huis.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code INT-126
Laatste revisie: 20 februari 2023 - 09:53
Hoe verloopt het onderzoek?

24-uurs bloeddrukmeting

Wij raden u aan makkelijk zittende kleding te dragen. De bloeddrukband komt om uw blote bovenarm.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd op de polikliniek Algemene Interne Geneeskunde, gebouw B, verdieping 1, ontvangst 2.

We doen ons best om u te helpen op de aangegeven tijd. Toch kan het gebeuren dat u niet precies op de afgesproken tijd geholpen wordt.

Tijdens het onderzoek

De medewerker sluit bij u een 24-uurs bloeddrukmeter aan. Uw bloeddruk wordt automatisch op een aantal vaste momenten gemeten:

 • van 8.00 tot 24.00 uur: 2 keer per uur, dus iedere 30 minuten. U hoort voor het meetmoment een piep
 • van 24.00 tot 8.00 uur: 1 keer per uur, dus iedere 60 minuten. U hoort ‘s nachts geen piep voor het meetmoment. De meter gaat op deze tijd automatisch over op het nachtschema.

Uitleg van het apparaat

Voor een goed gebruik van deze bloeddrukmeter is het belangrijk dat u zich aan de uitleg houdt.

Starttoets

De starttoets hoeft u niet te gebruiken. De assistente heeft hiermee het programma opgestart.

Dag/nachttoets

Deze toets hoeft u alleen te gebruiken als u voor 24.00 uur naar bed gaat. Om 24.00 uur gaat het nachtschema automatisch in. Als u opstaat, drukt u de toets opnieuw in.

24 uurs bloeddrukmeter

Waar moet u verder op letten?

 • Ga alstublieft voorzichtig om met de bloeddrukmeter.
 • Zorg ervoor dat de bloeddrukmeter niet valt of nat wordt.
 • Gaat de bloeddrukband los zitten? Doe dan de band strakker. De band zit op de juiste plek: 2 vingers boven de elleboog en een vingerdikte onder de band.
 • Wij raden u aan om niet te douchen.Was u alleen aan de wastafel. Als u toch wilt douchen, doet u dit dan tussen 2 metingen in. Doe de bloeddrukband weer op de juiste plaats om uw arm na het douchen.
 • Haal de bloeddrukband nooit los van de bloeddrukmeter.
 • U levert de bloeddrukmeter de volgende dag weer in. Zorg ervoor dat u de bloeddrukmeter op tijd inlevert.
 • U mag de bloeddrukmeter net voordat u naar het ziekenhuis gaat uitzetten met de aan/uit knop. Druk de knop hiervoor lang in, totdat er niets meer op de display te zien is.
 • Daarna kunt u de band van uw arm verwijderen en in zijn geheel inleveren.
 • U kunt dit afgeven bij de balie van de polikliniek Algemene Interne Geneeskunde, gebouw B, verdieping 1, ontvangst 2.

Dan kunt u bellen naar de polikliniek Algemeen Interne Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 30 81.