Onderzoeken en spreekuren Drunen

U kunt bij onze locatie in Drunen terecht voor diverse onderzoeken en spreekuren.

Bloedafname

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.45 uur (geen afspraak nodig) en telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden via telefoonnummer (073) 553 36 99.

U kunt bij het JBZ in Drunen ook terecht met een aanvraagformulier van SHL-Groep of Diagnostiek Brabant.

Heeft u een aanvraagformulier van Diagnostiek Brabant? Houd dan rekening met afwijkende openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 11.00 uur.

Bij het JBZ in Drunen kunnen zwangere vrouwen terecht voor de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test).

Trombosedienst

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 uur (geen afspraak nodig) en telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (073) 553 86 16.

Bloedprikken bij de locatie Drunen

Hartonderzoek (ECG)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 – 16.30 uur. U kunt hier alleen terecht als u een afspraak heeft gemaakt via telefoonnummer (073) 553 35 00.

Röntgenfoto’s

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.15 uur en van 13.00 - 16.30 uur en is telefonisch bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur via telefoonnummer (073) 553 26 00.

U kunt hier terecht voor eenvoudige röntgenfoto’s. Bij voorkeur maakt u hiervoor een afspraak, maar u mag ook zonder afspraak binnenlopen.

Echo’s

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.15 uur en van 13.00 - 16.30 uur en is telefonisch bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur via telefoonnummer (073) 553 26 00.  U kunt hier alleen terecht als u een afspraak heeft gemaakt.

Spreekuren

De volgende specialismen/specialisten houden in Drunen spreekuur. U kunt hier alleen terecht als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

 • Algemeen Interne Geneeskunde
 • Diabetesverpleegkundige
 • Geriatrie
 • Gynaecologie
 • Hartfalenverpleegkundigen
 • MDL (Maag-, Darm-, Lever)
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Plastische Chirurgie
 • Reumatologie
 • Urologie

Ontvangst op de locatie Drunen

Doorverwijzing

Op de locatie Drunen worden alleen spreekuren gehouden en soms zeer kleine medische ingrepen verricht. Wanneer er bijvoorbeeld een uitgebreid röntgenonderzoek, functieonderzoek of medische ingreep nodig is, wordt u doorverwezen naar de hoofdlocatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch.

Laatste revisie: 27 februari 2019 - 12:37