Ondernemingsraad (OR)

Een fijne werkomgeving maakt het verschil. Als je je veilig en gewaardeerd voelt, heb je meer plezier in je werk, zit je lekkerder in je vel en kom je tot betere prestaties.

Tijdige communicatie, transparantie en openheid en eigen regie zijn belangrijke onderwerpen voor de achterban van de OR van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Medewerkers willen de ruimte krijgen om te groeien in hun vak. Ze willen weten wat hun rechten en plichten zijn, zodat ze gelijkwaardig het gesprek aan kunnen gaan met leidinggevenden. En bij veranderingen op hun afdeling willen ze meedenken. Waarom is die verandering nodig? Wat is de beste oplossing? Hoe kunnen we die samen bereiken? De Ondernemingsraad (OR) zorgt ervoor dat de wensen van medewerkers gehoord worden en maakt zich hard voor hun belangen.

Samen tot oplossingen komen

De OR is een gekozen groep collega’s uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het zijn betrokken mensen die verder kijken dan de grenzen van hun eigen afdeling en een wezenlijke rol willen spelen in de organisatie. De OR bewaakt het medewerkersbelang, maar ook dat van de organisatie; de balans tussen goed werkgeverschap en goed werknemerschap is een belangrijk thema.  

Contact

Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag via het contactformulier.

Code ORG-018
Laatste revisie: 10 januari 2023 - 12:39