Huisartsenpraktijken kunnen meer zorg leveren door samenwerking thuismonitoring Jeroen Bosch Huisartsen en Jeroen Bosch Ziekenhuis

Mensen zijn het liefst zo min mogelijk bij hun huisarts of in het ziekenhuis, maar willen wel grip houden op hun gezondheid. Sinds 1 november 2023 werken Jeroen Bosch Huisartsen (JBH) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) samen voor de thuismonitoring van patiënten met astma, COPD en hypertensie. Alle huisartsenpraktijken die onder JBH vallen, kunnen patiënten aanmelden voor thuismonitoring met de Thuismeten app van Luscii.

Thuismonitoring samenwerking met huisartsen

Deze samenwerking maakt ons koploper in Nederland op het gebied van thuismonitoren en deze manier van zorg. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder, vinden beide partijen. De ervaring die het JBZ heeft met thuismonitoring, is de afgelopen tijd in verschillende pilots gedeeld met huisartsen (bericht 1 en bericht 2). Sinds november zijn deze pilots omgezet in een officiële samenwerking die mooi aansluit bij het verhogen van het gezondheidswelzijn en het vergroten van de eigen regie van mensen de regio Den Bosch. En het sluit aan bij de koers die vanuit het IZA wordt beschreven als het gaat om krapte op de arbeidsmarkt. Waarbij samenwerken in het netwerk, het verhogen van zelfmanagement en het inzetten van digitale middelen belangrijke pijlers zijn.

De basis voor deze samenwerking bestaat al een hele tijd. Door het thuismonitoren van COVID-patiënten tijdens de coronaperiode is de samenwerking tussen JBH en thuismonitoring van het JBZ nog intensiever geworden. Het vertrouwen in samenwerking tussen JBH en JBZ is groot en daarom is dit initiatief ook voortvarend van de grond gekomen.

Door thuismonitoring kunnen huisartsen, praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuners hun dagelijkse praktijk anders inrichten en ruimte creëren voor andere zorg. Patiënten kunnen met thuismonitoring namelijk zelf hun meetgegevens invoeren. Alleen als deze gegevens afwijkend zijn hoeft de huisartsenpraktijk actie te ondernemen. Voordat de huisarts wordt ingeschakeld, worden afwijkende meetgegevens bekeken door verpleegkundige van het monitoringscentrum. Zij beoordelen de gegevens en helpen patiënten om zoveel mogelijk zelf de regie over hun zorg te nemen en de juiste stappen in hun behandeling te zetten. Daarmee voorkomen we een extra bezoekje aan de huisartsenpraktijk en kunnen patiënten toch laagdrempelig vragen stellen. We ontlasten huisartsenpraktijken waardoor deze meer tijd en ruimte hebben om andere patiënten te zien. Als de waardes wel vragen om beoordeling door de huisartspraktijk, dan worden meldingen doorgezet en pakt de huisarts of Praktijkondersteuner deze op.

Binnen twee weken zijn er al tien huisartsenpraktijken aangemeld voor dit initiatief. Het monitoringscentrum zal de komende tijd verder door ontwikkelen naar een regionaal centrum. Waar naast verpleegkundige ook praktijkondersteuners werken. Tevens gaan we ook verder uitbreiden naar andere aandoeningen bijvoorbeeld diabetes en hartfalen.

Deze mooie samenwerking is gevierd met Bossche Bollen.

Laatste revisie: 21 december 2023 - 13:51