Vrijdag 24 februari 2023

JBZ monitort samen met huisartsen patiënten met verhoogde bloeddruk

Thuis smaakt de koffie toch het lekkerst. Mensen zijn het liefst zo min mogelijk bij hun huisarts of in het ziekenhuis, maar willen wel grip houden op hun gezondheid. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) werkt sinds 2018 met thuismonitoring. Patiënten meten thuis hun gezondheidswaarden en geven deze met  een applicatie op hun telefoon of tablet door aan hun zorgverlener. Verpleegkundigen van het monitoringscentrum beoordelen deze waarden en overleggen met zorgverleners wanneer nodig. Vanaf nu werken  Jeroen Bosch Huisartsen (JBH) en het JBZ in het monitoringscentrum samen en kunnen huisarts-patiënten met verhoogde bloeddruk gebruikmaken van thuismonitoring.

Monitoren hoge bloeddruk huisartsenpatienten

Samen met JBH is het JBZ een pilot gestart voor mensen met een verhoogde bloeddruk. Patiënten uit drie huisartsenpraktijken in de regio ‘s-Hertogenbosch kunnen thuis hun bloeddruk en hartslag meten en insturen. Als de waardes na de eerste meting afwijken, krijgt de patiënt automatisch een bericht om een extra meting te doen. Wanneer ook deze waardes afwijken, neemt een verpleegkundige van het JBZ contact op met de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk. De huisarts biedt vervolgens de juiste zorg aan de patiënt. Door te werken met thuismonitoring hoeven patiënten alleen nog bij hun huisarts te komen wanneer hier een aantoonbare reden voor is en worden huisartsen alleen ingeschakeld op het moment dat er zorg verleend moet worden. Dit is voor iedereen fijner.

Thuismonitoring heeft meer voordelen dan minder reistijd en inspanning voor de patiënt. Mensen die zelf hun gezondheidswaarden meten, hebben meer inzicht in hun gezondheid en merken wisselingen in hun gezondheid sneller op. De ervaring van het JBZ met thuismonitoring wordt met deze pilot ook ingezet om samen met huisartsen en praktijkondersteuners de eigen regie van patiënten en cliënten te vergroten.

Het monitoringscentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis monitorde het afgelopen jaar ruim 2000 patiënten met verschillende ziektebeelden en heeft ruim 20 verschillende programma’s. Tijdens de Coronaperiode hebben huisartsen en het JBZ ook nauw samengewerkt met het COVID-thuis programma, waarbij patiënten met corona in hun eigen omgeving konden herstellen. Nu wordt deze samenwerking verder uitgebouwd.

De pilot loopt tot en met april 2023. Het JBZ heeft samen met JBH en thuiszorgorganisaties een stuurgroep opgericht om projecten voor thuismonitoring in de regio te ondersteunen. Het doel is om samen goede zorg in de eigen omgeving van alle patiënten te bieden.

Laatste revisie: 6 maart 2023 - 09:51