Digitaal aanmelden voor JBZ Dichtbij locaties vanaf juni

Met ingang van juni 2024 gaan ook patiënten met een afspraak op de JBZ Dichtbij locaties Boxtel, Rosmalen of Drunen zich digitaal aanmelden. Het digitaal aanmelden is in oktober 2023 al ingevoerd voor poliklinische afspraken op de hoofdlocatie. Bij het digitaal aanmelden controleert de patiënt zelf zijn persoonlijke gegevens zoals die bekend zijn bij het JBZ. De patiënt kan zich van tevoren thuis aanmelden óf de patiënt meldt zich aan bij de nieuwe aanmeldzuil bij de ingang, met zijn paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 

Nieuws - 20230720 - Digitaal aanmelden vanaf 16 oktober

Net als op de hoofdlocatie is er op de JBZ Dichtbij locaties een medewerker aanwezig om patiënten te helpen bij het aanmelden bij de zuil. Op locatie Boxtel start het aanmelden op maandag 3 juni, de week daarna volgt locatie Rosmalen, de week daarna Drunen. In Zaltbommel wordt het digitaal aanmelden pas ingevoerd in de nieuwbouw van die JBZ Dichtbij locatie. 

Hoe gaat het aanmelden voor een afspraak op de JBZ Dichtbij locatie? 
De aanmeldzuilen op de JBZ Dichtbij locaties kunnen zowel de QR-code als identiteitsbewijzen scannen. Patiënten die zich thuis al aangemeld hebben, scannen hier bij binnenkomst hun QR-code. Patiënten die zich niet thuis hebben aangemeld, scannen bij de zuil hun geldig identiteitsbewijs en controleren hun gegevens op het scherm. Zij zijn hierna meteen aangemeld voor de eerste afspraak en hoeven geen QR-code meer te scannen. Na het aanmelden met de QR-code of identiteitsbewijs ziet de zorgverlener in het systeem dat de patiënt in de wachtkamer aanwezig is.

Lukt het aanmelden niet, om welke reden dan ook? Dan krijgt de patiënt het verzoek om vóór de afspraak naar de receptie op de JBZ Dichtbij locatie te gaan.

Patiënten die alleen een afspraak voor bloedprikken hebben, krijgen geen sms-afspraakherinnering waarmee zij zich thuis digitaal kunnen aanmelden. Zij moeten zich vóór de bloedprikafspraak eerst met hun identiteitsbewijs aanmelden bij de aanmeldzuil. 

Waarom vragen we patiënten om zich digitaal aan te melden?
Het is heel belangrijk dat gegevens van patiënten volledig zijn en kloppen. Bij het digitaal aanmelden controleert de patiënt van tevoren zelf, op een veilige manier, zijn gegevens. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat berichten van het ziekenhuis niet bij de patiënt aan komen of aan een vorige huisarts verstuurd worden. 

Voor meer informatie over het digitaal aanmelden: https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/naar-het-ziekenhuis/digitaal-aanmelden-voor-uw-afspraak-in-het-jbz

Laatste revisie: 16 mei 2024 - 13:13