Uw privacy en medebehandelaars

Bij het regelen van nazorg draagt de transferverpleegkundige uw gegevens over aan de organisaties/professionals die na uw ontslag uit het ziekenhuis voor u gaan zorgen. U kunt hierbij denken aan de thuiszorgorganisatie, het revalidatiecentrum, het verpleeghuis, uw huisarts en de apotheek. Omdat zij de behandeling van het ziekenhuis overnemen zijn deze organisaties/professionals volgens de wet ‘medebehandelaars’. Zij hebben recht op alle informatie over uw behandeling in het ziekenhuis.

Code TRF-005
Laatste revisie: 30 november 2022 - 12:56