Eerstelijns Zorg, Crisisbed of Zorghotel?

De huisarts of specialist heeft bepaald dat er geen medische reden is om u op te nemen in het ziekenhuis. 

Dit betekent dat we samen met u gaan zoeken naar wat mogelijk is. Bij voorkeur gaat u terug naar huis. Is dit niet mogelijk? Dan bespreken we samen met u (en uw naasten) de mogelijkheden.

Eerstelijns Verblijf (zorgverzekeringswet)

Eerstelijns Verblijf (ELV) is bedoeld voor mensen die om medische reden tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben. Dat kan zijn na een ziekenhuisopname, of omdat het thuis tijdelijk niet gaat. Verschillende zorgorganisaties in de regio hebben een afdeling voor Eerstelijns Verblijf,. 

 • Uw huisarts of arts op de Spoedeisende Hulp meldt u aan voor deze zorg. 
 • U wordt in principe opgenomen voor de geschatte duur van uw herstel. 
 • Samen met u en uw contactpersonen wordt geregeld dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. 
 • Het zorgteam stimuleert u om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, zoals dat ook in de thuissituatie nodig is. 
 • De Specialist Ouderengeneeskunde van de zorgorganisatie neemt de behandeling over van de huisarts als er sprake is van indicatie Hoog Complex. Indien nodig krijgt u ook andere therapie, zoals fysio- of ergotherapie.
 • De opname wordt vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Het telt wel mee voor uw eigen risico.
 • U kunt alleen voor ELV in aanmerking komen als u na het herstel weer naar huis gaat. Loopt het herstel anders dan verwacht? Dan zoeken we met u naar een andere oplossing.

Aanbieders van deze zorg zijn bijvoorbeeld Brabantzorg, Zorggroep Elde, Laverhof, Van Neynsel, Vivent, of STMR/Sante Partners. U krijgt van de zorgorganisatie waar u tijdelijk wordt opgenomen meer informatie. 

Crisisbed Wet langdurige zorg (WLZ)

Als u niet meer thuis kunt wonen en al een WLZ-indicatie heeft, kan het nodig zijn dat u direct (binnen 24 uur) wordt opgenomen in een verpleeghuis waar op dat moment een vrije plaats beschikbaar is. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u op de wachtlijst staat voor een verpleeghuis.

Staat u op de wachtlijst voor opname in een zorginstelling? Dan heeft u een WLZ-indicatie. Vertel dit altijd aan ons!

 • Uw huisarts of arts op de Spoedeisende Hulp meldt u aan voor deze zorg. 
 • U komt voor crisisopvang in aanmerking als u al een WLZ-indicatie heeft, of de verwachting is dat u deze binnen 2 weken gaat krijgen.
 • Deze opname is altijd tijdelijk; maximaal 14 dagen.
 • Na de opname stroomt u door naar de meest passende plaats in een zorginstelling.
 • De opname wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage. De hoogte kan wijzigen bij een opname. Deze wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). (Zie www.cak.nl)/

Zorghotel

In een zorghotel kunt u herstellen van een medische ingreep of ziekte. Een tijdelijk verblijf in een zorghotel kan een oplossing zijn, als u zich nog te onzeker voelt om naar huis te gaan of als dit een te zware belasting is voor uw mantelzorger(s). 

 • U regelt en betaalt het verblijf en de zorg in een zorghotel in principe zelf. 
 • Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten vergoedt. Informeer hier naar bij uw eigen zorgverzekeraar en bij het zorghotel. 
 • Het doel is dat u na een kort verblijf in het zorghotel weer naar huis gaat.

Een volledig overzicht van erkende zorghotels in Nederland vindt u op: www.zorghotels.nl

Code AHU-061
Laatste revisie: 13 februari 2024 - 15:01