Privacy

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil uw privacy in alle opzichten zo goed mogelijk waarborgen.

Of het nu gaat om het vastleggen van uw gegevens, of bijvoorbeeld om het kunnen spreken van de zorgverlener zonder dat anderen meeluisteren. Hieronder vindt u meer informatie over de privacy wat betreft:

  • uw persoonlijke en medische gegevens
  • privacy in de spreekkamer, patiëntenkamer of aan de balie
  • foto-, film- en geluidsopnamen

Verder vindt u in onze privacyverklaring meer informatie hoe JBZ omgaat met uw gegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonlijke en medische gegevens

Als u patiënt wordt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis nemen wij uw persoonlijke gegevens op in onze administratie en legt uw zorgverlener een medisch dossier over u aan. Dit is een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Alleen uw behandeld arts(en) en de medewerkers van het ziekenhuis die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw persoonlijke en medische gegevens. Zij zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen (beroepsgeheim). Het Jeroen Bosch Ziekenhuis informeert wel uw huisarts (schriftelijk) over uw opname en ontslag uit het ziekenhuis.

Contactpersoon

De zorgverleners in het Jeroen Bosch Ziekenhuis verstrekken alleen informatie over u aan uzelf, of aan de contactpersoon die u zelf voordraagt. U kunt deze contactpersoon alleen zelf in het ziekenhuis doorgeven. Dit kan op de polikliniek, op de verpleegafdeling of bij de balie van de afdeling Patiëntenregistratie. Bespreek met uw naasten wie uw contactpersoon voor het ziekenhuis is. Dit kan bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend zijn. Anderen die om informatie vragen, worden verwezen naar uzelf, of naar uw contactpersoon.

Gebruik van geanonimiseerde gegevens

Landelijk worden er over diverse ziekten gegevens verzameld (registraties). Zo wordt de kennis over specifieke ziekten groter en kunnen behandelingen verbeteren. Onder bepaalde voorwaarden mogen gegevens over uw ziektebeeld zonder uw toestemming gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Belangrijkste voorwaarde is dat de betreffende gegevens anoniem worden verwerkt. Dat wil zeggen dat deze gegevens later niet gekoppeld kunnen worden aan de naam van een patiënt. Wilt u toch niet dat uw gegevens worden gebruikt? Lees hier hoe u bezwaar kunt maken. 

Privacy in de spreekkamer, patiëntenkamer of aan de balie

U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld en gehoor van anderen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis doet haar best uw privacy op poliklinieken en verpleegafdelingen te waarborgen. Als u bijvoorbeeld bent opgenomen op een vierpersoonskamer kan dit lastig zijn. Mocht er een situatie zijn waarin u graag meer privacy wilt, geeft u dit dan aan bij het ziekenhuispersoneel. Zij zullen hun best doen u zoveel mogelijk privacy te bieden.

Wij vragen u aan onze balies wat afstand te houden tot u aan de beurt bent. Zo respecteert u ook de privacy van andere patiënten.

Foto-, film- en geluidsopnamen

Een van de huisregels van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is dat het niet is toegestaan anderen te filmen of te fotograferen zonder dat zij hier toestemming voor gegeven hebben. Dit geldt ook voor het maken van geluidsopnamen.

Het maken van een selfie is wel toegstaan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Voorwaarde is dat er geen anderen in beeld komen (behalve met toestemming) en dat de zorgverlener niet gehinderd wordt bij het uitvoeren van zijn/haar taak.

Code NHZ-023
Laatste revisie: 8 mei 2023 - 17:18