Hebben wij uw toestemming?

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is verplicht gegevens van u te registreren en te bewaren. 

Onder bepaalde voorwaarden mogen wij gegevens van patiënten delen met anderen en/of gebruiken voor nader onderzoek. Lees hier meer over het bezwaar maken tegen:

Bewaren dossier

De bewaartermijn van medische gegevens bedraagt minimaal 20 jaar. Er zijn uitzonderingen: als de wet zegt dat gegevens langer bewaard moeten worden, als het noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij langdurige ziektes) of als het om gegevens gaat die belangrijk zijn voor andere mensen (bijvoorbeeld bij erfelijke ziektes).

Wilt u (delen van) uw medisch dossier eerder laten vernietigen? Een verzoek hiertoe kunt u indienen via dit het formulier: Correctie, aanvulling of vernietiging van het medisch of verpleegkundig dossier. Leest u goed de toelichting op de achterzijde van het formulier. De arts kan uw verzoek weigeren als uw gegevens nodig zijn voor verdere behandeling of als de informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten.

Gebruik medische gegevens en resterend lichaamsmateriaal

Bij uw behandeling en/of onderzoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden persoonlijke en medische gegevens over u vastgelegd in uw Elektronisch Patiënten Dossier. Dit zijn bijvoorbeeld de diagnose, de behandeling die u krijgt en de resultaten van de behandeling. Hieronder vallen ook beelden van afdeling Radiologie, echobeelden en laboratoriumuitslagen. Deze gegevens zijn nodig om u goed te kunnen onderzoeken en behandelen.

Soms is het nodig dat er bij u bloed, urine of weefsel wordt afgenomen. Het afgenomen lichaamsmateriaal wordt gebruikt om een diagnose te stellen of om te beslissen welke behandeling het beste voor u is. Vaak blijft een deel van het materiaal over en dit noemen we resterend lichaamsmateriaal.

Dit resterend materiaal en/of medische gegevens zijn vaak bruikbaar voor wetenschappelijke doeleinden, onderwijs en kwaliteitsdoeleinden. Op de pagina Gebruik van uw medische gegevens en resterend lichaamsmateriaal kunt u meer lezen over wat dit inhoudt. Wilt u niet dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt, dan kunt u hiertegen bezwaar maken via het formulier op deze pagina.

Een voorbeeld van het gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijke doeleinden is de de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Van patiënten met kanker worden bepaalde gegevens uit het medisch dossier opgenomen in deze onafhankelijke databank. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar betere behandelingen. Ook tegen deze registratie kunt u bezwaar maken

Delen medische gegevens met andere zorgverleners

Zorgverleners mogen uw medische gegevens alleen inzien als zij een behandelrelatie met u hebben én als het nodig is voor uw behandeling. Wilt u dat een zorgverlener van buiten het JBZ uw medische gegevens kan inzien? Dan moet u het JBZ hier toestemming voor geven. 

Meer informatie hierover leest u op de pagina ‘Gegevens delen’.

Delen medicatiegegevens met uw behandelaar in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Uw behandelaar in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil graag precies weten welke medicijnen u gebruikt, ook de medicijnen die bijvoorbeeld uw huisarts heeft voorgeschreven. Uw thuisapotheek houdt dit bij in het Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Neem bij ieder bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis een papieren versie van uw AMO mee. Uw thuisapotheek kan dit voor u uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen, maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u medicatie ophaalt, of online via www.volgjezorg.nl/toestemming. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.

Code NHZ-024
Laatste revisie: 24 oktober 2023 - 14:49