MS & wonen

Aanpassingen en hulpmiddelen

Wanneer de ziekte MS in een gevorderd stadium is, kan het nodig zijn om de woonomgeving aan te passen. Aanpassingen in de woning zelf worden vergoed door de gemeente. Bijvoorbeeld een traplift, steunen of beugels naast het toilet, of een rolstoelvriendelijke keuken. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij het zorgloket van uw gemeente.

Andere hulpmiddelen zoals een tripplestoel, incontinentiemateriaal, of een verdamper voor het inhaleren van medicinale cannabis worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Uw MS-verpleegkundige kan u helpen en adviseren bij het aanvragen van dergelijke hulpmiddelen.

 

Als thuis wonen niet meer mogelijk is…

Als het thuis wonen ondanks de hulpmiddelen en zorg niet meer kan, zijn er verschillende mogelijkheden. Het is verstandig om hierover met uw huisarts te praten. Hij kent de mogelijkheden in uw omgeving en kan u een woonvorm adviseren die bij u past.

De Fokuswoning

In een aantal gemeenten in Nederland zijn projecten opgezet waar mensen met een lichamelijke handicap zelfstandig kunnen wonen, maar wel hulp kunnen krijgen bij dagelijks terugkerende activiteiten zoals wassen, aan- en uitkleden en eten. U woont dus zelfstandig, maar heeft hulp vlakbij. Voor meer informatie: www.fokuswonen.nl.

Het verzorgingshuis

In een verzorgingshuis of bejaardenhof woont u zelfstandig maar kunt u gebruik maken van huishoudelijke hulp, een restaurant en een recreatieruimte. De appartementen zijn aangesloten op een alarmsysteem, waardoor in geval van nood de receptie gewaarschuwd kan worden. Als u ziek wordt, kunt u ook (voor korte tijd) verpleegd worden in een verzorgingshuis.

Het verpleeghuis

Het is mogelijk om permanent of tijdelijk in een verpleeghuis te wonen. Een verpleeghuis werkt ook vaak met dagbehandeling. U kunt ook een aantal dagen per week in het verpleeghuis te zijn en de weekenden thuis doorbrengen.

Veel verpleeghuizen werken ook met zogenaamde logeerkamers. Een reden voor zo'n korte opname kan bijvoorbeeld zijn dat familieleden die u verzorgen even rust nodig hebben. Of dat u opgenomen wordt om te herstellen na een slechte periode of operatie.

In het verpleeghuis zijn met name oudere mensen opgenomen. In sommige verpleeghuizen wonen ook mensen die jonger zijn. Informeer daarnaar. Dit kan een rol spelen bij het kiezen van een bepaald verpleeghuis.

Laatste revisie: 7 december 2018 - 09:39