MS & autorijden

Voor mensen met MS is het vaak van groot belang om zich per auto te kunnen verplaatsen. 

Als u een rijbewijs heeft, kan er door uw ziekte twijfel ontstaan over uw rijgeschiktheid. Het is wettelijk bepaald dat een automobilist zowel lichamelijk als geestelijk in staat moet zijn om auto te mogen rijden.   

Door MS kan er sprake zijn van een verslechtering van uw functionele mogelijkheden. In dat geval vraagt u een beoordeling van uw rijgeschiktheid bij het CBR aan. U hoeft niet opnieuw praktijkexamen te doen. Het CBR beoordeelt alleen of u geschikt bent om te rijden.

Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.
 

Laatste revisie: 7 december 2018 - 09:33