Aandoening

Miskraam

Een miskraam is het verlies van een vroege zwangerschap. Een miskraam kan in de eerste 16 weken van de zwangerschap optreden.

Helaas kan het ook mis gaan tijdens een zwangerschap. Een miskraam kan veel verdriet met zich meebrengen. Het is belangrijk om hierbij stil te staan. Tegelijkertijd moet u een keuze maken hoe u met de situatie omgaat.

Lees meer

Een miskraam kan verschillende oorzaken hebben. Meestal is er een afwijking in de chromosomen bij de aanleg van het vruchtje. Vaak is hiervoor geen duidelijke reden aan te wijzen. Deze chromosoomafwijking is zelden erfelijk. Meestal zijn er dus geen gevolgen voor een volgende zwangerschap. Een miskraam ontstaat niet door lichamelijke inspanning. Zo kunnen activiteiten als vrijen, vallen, fietsen, sporten of motorrijden geen miskraam veroorzaken.

Hoe verloopt een spontane miskraam?

In het begin heeft u weinig bloedverlies. Dit bloedverlies kan enige dagen duren. Als de miskraam doorzet, dan verliest u meestal veel helder rood bloed. Ook kunt u stolsels verliezen. Stolsels zijn heldere rode klonten bloed die zo groot als een vuist kunnen zijn.

Als de miskraam doorzet krijgt u buikpijn. De buikpijn lijkt op heftige menstruatiepijn. De pijn komt in golven: het houdt enkele minuten aan en gaat dan weer weg. Meestal zakt de pijn af als er weer bloed uit de baarmoeder is gekomen. Het kan zijn dat u een aantal minuten tot uren buikpijn heeft, dat deze weer weg gaat en later weer terug komt. De buikpijn zorgt er voor dat door middel van knijpbewegingen alles wat in de baarmoeder zit naar buiten wordt gebracht. Op deze manier maakt uw lichaam de baarmoeder schoon.

Als de baarmoeder leeg is, wordt het bloedverlies minder en gaat de buikpijn over in een zeurderige pijn. De dag na de miskraam verliest u evenveel bloed als tijdens de menstruatie. De buikpijn is zo goed als over. U blijft nog 5 tot 10 dagen bloed verliezen. Net als bij een menstruatie wordt het wel langzaam aan minder en donkerder van kleur.

Adviezen bij een miskraam

  • U kunt een miskraam niet voorkomen of tegenhouden. Dit kan ook niet door bedrust of medicijnen te nemen.
  • Als het bloedverlies toeneemt of u krijgt menstruatieachtige pijn, zorg er dan voor dat er iemand in de buurt is waarbij u zich veilig voelt. Als het bloedverlies of de krampen (tijdelijk) hevig zijn, is steun van een vertrouwd iemand belangrijk.
  • Bij menstruatieachtige pijn kunt u paracetamol of pijnstillers zoals Naproxen, Aleve, Diclofenac gebruiken.
  • Het afgestoten weefsel hoeft u niet te bewaren.
  • Gebruik geen tampons. De baarmoeder moet het afgestoten vruchtje kunnen verwijderen.

Emotioneel herstel

Een miskraam is vaak erg ingrijpend. De miskraam brengt opeens een einde aan de plannen en de fantasie├źn over het verwachte kind. Veel vrouwen reageren aanvankelijk nogal geschokt. Vooral de eerste weken kan het verdriet heel intens zijn.

Naast verdriet kunnen er andere gevoelens bestaan zoals schuld, schaamte, ongeloof, boosheid, een gevoel van leegte, falen van het eigen lichaam of jaloezie naar ander zwangere vrouwen. Deze gevoelens zijn heel begrijpelijk. Neem de tijd om deze gevoelens te verwerken en probeer er over te praten met iemand die u vertrouwt.

Voor de buitenwereld is het verlies meestal onzichtbaar. Dit maakt het moeilijker om uw gevoelens met anderen te delen. Iedereen verwerkt een miskraam op haar of zijn eigen manier.

Wanneer kunt u weer opnieuw zwanger worden?

Na verloop van tijd ontstaat er vaak toch weer het verlangen naar een volgende zwangerschap. We raden aan om met een volgende zwangerschap te wachten totdat u weer ongesteld bent geweest. De eerst volgende ongesteldheid kunt u ongeveer vier tot zes weken na de miskraam weer verwachten, al kan het ook iets eerder of later zijn. Blijft de ongesteldheid uit, neemt u dan contact op met uw arts of verloskundige. Wees wel alert, voorafgaand aan de eerste ongesteldheid bent u wel vaak al vruchtbaar.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat u er beiden emotioneel ook weer aan toe bent.

In de meeste gevallen verloopt een volgende zwangerschap zonder problemen. De eerste drie maanden van de zwangerschap zijn natuurlijk wel spannend, zou het deze keer wel goed gaan? Als u de behoefte heeft, mag u al vroeg in de zwangerschap contact met uw verloskundige of het ziekenhuis opnemen. Zo kunnen wij u helpen om de eerste spannende periode door te komen. Wanneer dit voor u nodig is, kunnen we rond de zeven weken zwangerschap een echo maken.

Code GYN-172
Laatste revisie: 19 juni 2020 - 09:59