Behandeling

MCT-dieet, voedingsadviezen

Na een grote buikoperatie of door chemotherapie treedt er soms een chyluslekkage op.

Dat betekent dat er lymfevloeistof weglekt uit de lymfevaten. Om de chyluslekkage te verminderen moet u een bepaald type vet in de voeding (LCT-vetten) zoveel mogelijk laten staan. In plaats daarvan gebruikt u zogenaamde MCT-vetten, in de vorm van MCT-margarine en MCT-olie. Deze vetten belasten de lymfevaten niet. In de folder 'Voedingsadviezen bij een MCT-dieet’ leest u hier meer over.

Betrokken afdelingen

Code DIE-071
Laatste revisie: 5 juli 2019 - 13:47

MCT-dieet, voedingsadviezen