Headerafbeelding
De weg wijzen via de routewijzer boulevard
Afdeling

Klachtenbemiddeling

Indien u ontevreden bent en u komt er niet uit met de zorgverlener(s) of u wilt hierbij ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Meer informatie over klachten vindt u op de pagina 'Als de zorg anders loopt dan verwacht'

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kiest geen partij, heeft geen oordeel, is onafhankelijk en probeert bij te dragen aan het vinden van een oplossing. Zij kan u voorlichten, advies geven, ondersteunen en begeleiden. Ook kan zij bemiddelen tussen u en de betrokken zorgverlener(s), als een gesprek tussen u en de zorgverlener in eerste instantie onvoldoende oplevert.

Lees meer

Indien u als patiënt niet zelf in staat bent om een klacht in te dienen of in gesprek te gaan met de klachtenfunctionaris, kunt u uw familie of naaste vragen om dat voor u te doen. Daarvoor dient u wel expliciete toestemming (machtiging) te geven aan uw familie of naaste, zodat we zeker weten dat u het hier mee eens bent.

U kunt uw klacht niet anoniem indienen, want dan kunnen wij niet reageren op een specifieke situatie en we vinden het erg belangrijk dat een zorgverlener kan reageren op onvrede.

Meer informatie over klachten vindt u op de pagina 'Als de zorg anders loopt dan verwacht'

Een klacht indienen

Betrokken afdelingen

Laatste revisie: 12 april 2019 - 10:43