Gesprek met Centraal Apotheek Punt en Preoperatieve Screening (kinderen)

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling.

Daarom wordt u voor de behandeling gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die uw kind (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over de thuissituatie en de gezondheid van uw kind.

De anesthesioloog kan het nodig vinden dat u met uw kind naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt.  Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Lees voor een goede voorbereiding van tevoren de informatie Anesthesie bij Kinderen. U kunt eventuele vragen stellen tijdens uw gesprek met de POS-medewerker. 

Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan is het wettelijk verplicht dat u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger toestemming geeft voor de operatie en de vorm van anesthesie (narcose) die wordt afgesproken. Deze toestemming kan niet worden gegeven door anderen, zoals een grootouder of oppasouder. Het is daarom belangrijk dat u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger aanwezig bent bij het gesprek van uw kind met het CAP en de afdeling POS.

Eerst de vragenlijst invullen 

Voordat uw afspraken met het CAP en de afdeling POS gepland kunnen worden moet u en/of uw kind een digitale vragenlijst invullen. 

  • Is uw kind jonger is dan 12 jaar, dan vult u de vragenlijst in. U kunt de vragenlijst alleen invullen bij het MijnJBZ Servicepunt.
  • Is uw kind 12 - 15 jaar, dan is het belangrijk dat u als ouder de vragenlijst samen met uw kind invult. Heeft uw kind een eigen DigiD? Dan kan de vragenlijst ingevuld worden via de beveiligde website MijnJBZ. Anders vult u de vragenlijst in bij het MijnJBZ Servicepunt.
  • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan wordt uw kind in de zorg als volwassen beschouwd. Dit is wettelijk zo geregeld. Het is belangrijk dat uw kind de vragenlijst zelf invult. 
Servicepint - Invullen vragenlijst kinderen

Gesprek met het Centraal Apotheek Punt (CAP)

De apothekersassistent van CAP neemt met u het medicijngebruik en allergieën van uw kind door. Het geprek met het CAP is belangrijk, ook als uw kind geen medicijnen gebruikt.

Gesprek met de afdeling Preoperatieve Screening (POS)

U heeft een gesprek met deze afdeling omdat de anesthesioloog wil weten wat de huidige gezondheidstoestand van uw kind is en of uw kind de ingreep veilig en zonder bijzondere risico's kan ondergaan. De anesthesioloog kan het nodig vinden dat u naar de afdeling POS in het ziekenhuis komt met uw kind. 

De verpleegkundige van de POS neemt met u de vragenlijst door over de gezondheid van uw kind. Als de afspraak in het ziekenhuis is meet de verpleegkundige de bloeddruk en het gewicht van uw kind. Is uw kind nog klein (zuigeling), dan is het fijn als u een recent gewogen gewicht (bijvoorbeeld van het consultatiebureau) meeneemt. Er wordt ook met u besproken welke vorm van anesthesie we in het geval van uw kind adviseren. U en uw kind kunnen dan ook de voorkeur kenbaar maken voor een kapje of infuus en daarvoor toestemming geven.

Lees voor de afspraak ook de informatie: Anesthesie bij Kinderen.

Soms is het nodig dat uw kind voor de operatie eerst nog door de kinderarts, of een andere specialist, wordt gezien. De anesthesioloog geeft de definitieve toestemming voor de operatie of onderzoek. 

Medicijnen innemen

De behandelend specialist en/of de anesthesioloog bespreekt met u welke medicijnen uw kind vóór de operatie moet stoppen en welke medicijnen uw kind mag blijven gebruiken.

Kinderziektes

Is uw kind de laatste 2 weken in contact geweest met een kinderziekte? Of is uw kind ingeënt? Laat het ons weten. De anesthesioloog zal u hier naar vragen.
 

Code NHZ-057
Laatste revisie: 31 maart 2023 - 12:51