Gezond, prettig & veilig werken

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn waar het voor alle medewerkers goed werken is.

En dat onder arbeidsomstandigheden (arbo) die een goed leef- en werkklimaat waarborgen. Het vermijden dat medewerkers ziek worden door slechte arbeidsomstandigheden heeft dan ook prioriteit.

Gezond, prettig & veilig werken

Arbeidsomstandigheden

Gezond, prettig & veilig werken

Balans werk & privé

Gezond, prettig & veilig werken

Klokkenluidersregeling

Code P&O-008
Laatste revisie: 5 maart 2020 - 09:13