Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Flebografie en/of embolisatie van bekkenaderen

Een flebografie is een onderzoek van de bekkenaderen.

Tijdens dit onderzoek kunnen we - als dat nodig is - een bekkenader afsluiten. Het afsluiten van een bloedvat noemen we embolisatie.

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent helpt de radioloog bij de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code RAD-073
Laatste revisie: 1 december 2022 - 11:20
Hoe verloopt de behandeling?

Flebografie en/of embolisatie van bekkenaderen

Opname in het ziekenhuis

Voor een embolisatie wordt u in het ziekenhuis opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of op één van de andere verpleegafdelingen. Als u een nacht moet blijven, breng dan nachtkleding en toiletartikelen mee. U krijgt van tevoren een brief thuisgestuurd met daarin informatie over de opname.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis wordt de afspraak voor de behandeling telefonisch doorgegeven aan de verpleegafdeling. De behandeling zelf vindt in de loop van de dag op de afdeling Radiologie plaats.

Eten, drinken en roken

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Daarom mag u de laatste 2 uur voor het onderzoek niet eten, drinken en roken.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Medicijnen

Als u andere medicijnen gebruikt dan mag u die gewoon innemen. Een uitzondering is het medicijn metformine. Als u dit medicijn gebruikt,  lees dan goed de paragraaf ‘Heeft u diabetes?’.

Heeft u diabetes?

De laatste 2 uur voor het onderzoek mag u niet eten, drinken en roken.

Gebruikt u het medicijn metformine (ofwel Glucophage® of Glucovance®)? Als uw nierfunctie gestoord is, mag u dit medicijn een aantal dagen niet innemen. U hoort dan van ons wanneer u de metformine niet mag innemen.

Contrastmiddel

Het is mogelijk dat u vóór of tijdens het onderzoek een injectie met een jodiumhoudende contrastvloeistof krijgt. U krijgt deze injectie in uw arm.
Met deze vloeistof zijn de bloedvaten duidelijker te zien op de CT-scan.  

Een onderzoek met contrastvloeistof kan niet:

  • als u Metformine (Glucophage) gebruikt in combinatie met ernstige nierfunctiestoornissen
  • als u in het verleden ooit een allergische reactie op contrastvloeistof had;
  • bij hyperthyreoidie (een te snel werkende schildklier)

U heeft in deze gevallen een hoger risico op lichamelijke problemen. Hoort u tot één van deze risicogroepen?  Heeft uw behandelend arts hier niet naar gevraagd? Dan is het belangrijk dat u zelf contact opneemt met de behandelend arts.

Soms kan het onderzoek toch doorgaan als er vooraf speciale maatregelen zijn genomen. Uw behandelend arts kan in overleg met de radioloog beoordelen of een ander onderzoek ook voldoende informatie kan geven.

Plassen en blaaskathether

Kort voordat u naar de afdeling Radiologie wordt gebracht, vragen we u om naar het toilet te gaan.

Als we verwachten dat het onderzoek bij u lang duurt, kan er voor het onderzoek een blaaskatheter bij u ingebracht worden. U kunt tijdens het onderzoek niet naar het toilet.

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of zou u zwanger kunnen zijn?  Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Vraag uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Meld dit óók altijd aan de laborant, voordat het onderzoek begint.

Wat gebeurt er voor de behandeling?

Op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op het onderzoek. U krijgt een operatiehemd aan. Zo nodig geeft de verpleegkundige u een rustgevend tabletje. U wordt naar de afdeling Radiologie gebracht. Daar komt u op een tafel te liggen. Daarna wordt u aan bewakingsapparatuur aangesloten.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

U krijgt een steriel laken over u heen. De interventieradioloog of radioloog in opleiding geeft u een verdovingsprik in de lies of in de hals. Daarna prikt hij/zij in de lies of de hals een ader aan. In deze ader wordt een dun ventiel slangetje geschoven. Door dit ventielslangetje wordt een katheter (slangetje) opgeschoven naar de aders die onderzocht worden. Door de katheter wordt contrastvloeistof in de ader gespoten. Hierdoor kan de ader op een beeldscherm zichtbaar gemaakt worden. Het inspuiten van contrastvloeistof geeft soms een warm gevoel.

Tijdens het maken van de röntgenopnames vraagt de radioloog u even niet te ademen om een duidelijk beeld te krijgen. De radioloog kijkt of de kleppen die in een ader zitten goed werken. Als dit niet zo is, blijft het bloed in de ader staan. In dat geval gaat de radioloog het bloedvat emboliseren. Dit gebeurt via dezelfde katheter, u merkt hier niets van. Embolisatie betekent het afsluiten van een bloedvat door middel van materiaal dat in het bloedvat wordt ingebracht. Het bloed stolt daarop en het bloedvat is afgesloten. Dit kan gedaan worden omdat er voldoende aderen in het kleine bekken zijn die het bloed afvoeren naar het hart.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Er zijn bijna nooit bijwerkingen. Soms is er een bloeduitstorting in de lies of de hals. Heel zelden ontstaat er een nabloeding.

Deze behandeling heeft meestal een goed resultaat. Het kan zijn dat de klachten toch niet (helemaal) verdwijnen.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de behandeling worden de katheter en het ventielslangetje verwijderd. De plaats waar u bent geprikt, wordt een paar minuten afgedrukt. Dan gaat u terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.

Op de verpleegafdeling moet u rustig in bed blijven liggen. Op deze afdeling wordt een afspraak gemaakt voor controle bij uw behandelend arts, na ongeveer 4weken.

U krijgt ook instructies mee voor thuis. Als alles goed is mag u 2 uur na het onderzoek naar huis. U mag niet zelf auto rijden. Zorg dat er iemand is die u naar huis brengt. 

Herstel

Wanneer u thuiskomt is het belangrijk dat u gaat liggen en rust houdt om nabloeden te voorkomen. U houdt bedrust tot de volgende morgen.

De eerste 2 dagen na het onderzoek moet u rustig aan doen. Dat wil zeggen dat u geen zware voorwerpen mag tillen, geen grote afstanden mag lopen en dergelijke.

Als er zich thuis als gevolg van de behandeling problemen voordoen, neemt u dan contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis: telefoonnummer (073) 553 27 00.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer een tot anderhalf uur.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/de behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.