Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Flebografie en/of embolisatie van bekkenaderen

Een flebografie is een onderzoek van de bekkenaderen.

Tijdens dit onderzoek kunnen we - als dat nodig is - een bekkenader afsluiten. Het afsluiten van een bloedvat noemen we embolisatie.

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent assisteert de radioloog bij de uitvoering van de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code RAD-073
Laatste revisie: 6 februari 2020 - 15:38
Hoe verloopt de behandeling?

Flebografie en/of embolisatie van bekkenaderen

Opname in het ziekenhuis

Voor een embolisatie wordt u in het ziekenhuis opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of op één van de andere verpleegafdelingen. Als u een nacht moet blijven, breng dan nachtkleding en toiletartikelen mee. U krijgt van tevoren een brief thuisgestuurd met daarin informatie over de opname.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis wordt de afspraak voor de behandeling telefonisch doorgegeven aan de verpleegafdeling. De behandeling zelf vindt in de loop van de dag op de afdeling Radiologie plaats.

Eten, drinken en roken

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Daarom mag u de laatste twee uur voor het onderzoek niet eten, drinken en roken.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Medicijnen

Als u andere medicijnen gebruikt dan mag u die gewoon innemen, behalve het medicijn metformine (lees ook de paragraaf ‘Heeft u diabetes?’).

Heeft u diabetes?

De laatste twee uur voor het onderzoek mag u niet eten, drinken en roken.

Gebruikt u het medicijn metformine (ofwel Glucophage® of Glucovance®)? Dan mag u dit, als uw nierfunctie gestoord is, een aantal dagen niet innemen. Als uw nierfunctie gestoord is wordt u verteld wanneer u de metformine niet mag innemen.

Contrastmiddel

Het is mogelijk dat u vóór en/of tijdens het onderzoek met een injectie een contrastvloeistof krijgt toegediend. Met deze vloeistof kunnen met name de bloedvaten duidelijker worden afgebeeld. U krijgt deze injectie in uw arm. 
Een onderzoek met contrastvloeistof kan niet zonder meer doorgaan in de volgende gevallen:

  • bij het gebruik van Metformine (Glucophage);
  • bij ernstige nierfunctiestoornissen;
  • als u in het verleden ooit een ernstige allergische reactie op contrastvloeistof gehad heeft;
  • bij hyperthyreoidie (een te snel werkende schildklier)

U heeft in deze gevallen een verhoogd risico op complicaties. In sommige gevallen kan het onderzoek doorgaan als er vooraf speciale maatregelen zijn genomen. De radioloog kan in overleg met uw behandelend arts beoordelen of een ander onderzoek ook voldoende informatie kan geven. Behoort u tot een van deze risicogroepen en heeft uw behandelend arts hierover niet met u gesproken en/of hier niet naar gevraagd? Dan is het belangrijk dat u hierover zelf contact opneemt met de behandelend arts.

Plassen en blaaskathether

U wordt verzocht om vlak voordat u naar de afdeling Radiologie wordt gebracht naar het toilet te gaan.

Wordt er verwacht dat het onderzoek bij u langer gaat duren, dan kan het zijn dat voor het onderzoek bij u een blaaskatheter wordt ingebracht. U kunt tijdens het onderzoek niet naar het toilet.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Bespreek dan met uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant, voorafgaand aan het onderzoek.

Wat gebeurt er voor de behandeling?

Op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op het onderzoek. U krijgt een operatiehemd aan. Zo nodig geeft de verpleegkundige u een rustgevend tabletje. U wordt naar de afdeling Radiologie gebracht. Daar komt u op een tafel te liggen. Daarna wordt u aan bewakingsapparatuur aangesloten.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

U wordt afgedekt onder een steriel laken en de interventieradioloog of radioloog in opleiding geeft u een verdovingsprik in de lies.

Vervolgens prikt hij/zij in de lies een ader aan. In deze ader wordt een dun ventiel slangetje geschoven. Door dit ventielslangetje wordt een katheter opgeschoven naar de aders die onderzocht worden. Door de katheter wordt contrastvloeistof in de ader
gespoten en dit maakt het mogelijk om de ader op een beeldscherm zichtbaar te maken. Het inspuiten van contrastvloeistof geeft soms een warm gevoel.

Tijdens het maken van de röntgenopnames vraagt de radioloog u even niet te ademen om een duidelijk beeld te krijgen. Gekeken wordt of de kleppen die in een ader zitten goed functioneren, zo niet dan blijft het bloed in de ader staan.

In dat geval gaat de radioloog over tot het emboliseren van het bloedvat. Dit gebeurt via dezelfde katheter, u merkt hier niets van. Embolisatie betekent het afsluiten van een bloedvat door middel van materiaal dat in het bloedvat wordt ingebracht. Het bloed stolt daarop en het bloedvat is afgesloten. Dit kan gedaan worden omdat er voldoende aderen in het kleine bekken zijn die het bloed afvoeren naar het hart.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Er zijn bijna nooit bijwerkingen. Soms kan er een bloeduitstorting in de lies zijn. Heel zelden ontstaat er een nabloeding.

Deze behandeling heeft meestal een goed resultaat. Het kan zijn dat de klachten toch niet (helemaal) verdwijnen.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de behandeling worden katheter en ventielslangetje verwijderd. De punctieplaats wordt een paar minuten afgedrukt en u gaat terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.

Op de verpleegafdeling moet u rustig in bed blijven liggen. Op deze afdeling wordt een afspraak gemaakt voor controle bij uw behandelend arts, na ongeveer vier weken.

U krijgt ook enige nazorginstructies mee voor thuis. Als alles goed is mag u twee uur na beëindigen van het onderzoek naar huis. U mag niet zelf auto rijden. Zorg dat er iemand is die u naar huis brengt. 

Herstel

Wanneer u thuiskomt is het belangrijk dat u gaat liggen en rust houdt om nabloeden te voorkomen. U houdt bedrust tot de volgende morgen.

De eerste twee dagen na het onderzoek moet u rustig aan doen. Dat wil zeggen dat u geen zware voorwerpen mag tillen, geen grote afstanden mag lopen en dergelijke.

Als er zich thuis als gevolg van de behandeling problemen zijn, neemt u dan contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis: telefoonnummer (073) 553 27 00.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer een tot anderhalf uur.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.