Keurmerken

We zetten ons voortdurend in om de kwaliteit en veiligheid van onze zorg te verbeteren, passend bij een JCI-geaccrediteerd opleidingsziekenhuis.

We maken een verschil tussen keurmerken en accreditaties. Keurmerken laten zien dat een product of dienst voldoet aan bepaalde eisen. Een accreditatie is een garantie voor deze eisen.

Een accreditatie is een certificaat van een certificerende instelling (CI). Dit is een instelling die is aangewezen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (overheid). De certificerende instelling is gespecialiseerd in het afgeven van certificaten en keurmerken. Deze instelling wordt gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie. Zo zijn keurmerken met accreditatie extra betrouwbaar.

Onze behaalde keurmerken en certificaten laten zien dat onze zorg voldoet aan de vastgestelde eisen rondom kwaliteit en veiligheid. We blijven zelf kritisch kijken welke keurmerken een meerwaarde hebben voor onze patiënten.

Code ORG-031
Laatste revisie: 12 oktober 2023 - 11:24