Accreditatie door de Raad voor Accreditatie (Medische Microbiologie)

Het Laboratorium voor Medische Microbiologie is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Deze accreditatie kan gezien worden als een officieel keurmerk van de kwaliteit van het laboratorium. Laboratoria die erkend zijn door de RvA en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat de patiënt, aanvrager en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

Op de website van de Raad voor Accreditatie is de scope van de accreditatie te vinden.

Keurmerk Raad voor Accreditatie

Laatste revisie: 14 juli 2022 - 09:45