Groot Ziekengasthuis

Het Groot Ziekengasthuis is een van de vijf ziekenhuizen waaruit het Jeroen Bosch Ziekenhuis is ontstaan.

Op een na oudste ziekenhuis

In 1274 wordt voor het eerst melding gemaakt van het Groot Gasthuis in 's-Hertogenbosch. Op het Reinier de Graafgasthuis uit Delft na, is het Groot Gasthuis het oudste ziekenhuis van Nederland.

Uit de oude doos: Groot Zieken Gasthuis

Voor armlastige zieken

Omdat het in die tijd het enige gasthuis was in de stad, mocht het niemand van opname uitsluiten. Dat betekende dat naast zieken, bejaarden en invaliden ook reizigers, bedevaartgangers en zwervers er hun onderdak vonden. In die tijd waren een liefdevolle verzorging, een warm bed en een goede voeding vaak het enige dat de gasthuiszusters de zieken konden bieden.

Van algemeen naar katholiek

Het Groot Ziekengasthuis ging in 1880 deel uitmaken van de Godshuizen. Hiermee werd het algemene gasthuis katholiek. Het armenzorgconglomeraat van de Godshuizen verzorgde de opvang van zieken, krankzinnigen, oude van dagen en wezen. Alle instellingen van de Godshuizen werden geleid door nonnen en broeders.

Bosch Medicentrum

Een bezuinigingsmaatregel halverwege de jaren tachtig van de twintigste eeuw, waarbij de regio 's-Hertogenbosch 250 bedden moest inleveren, leidde tot een fusie tussen het Groot Ziekengasthuis en het Willem-Alexander Ziekenhuis. Op 6 januari 1990 is de oprichting van het Bosch Medicentrum een feit.

In 1995 neemt het Bosch Medicentrum het Bommelsch Gasthuis in Zaltbommel over.

Revalidatiecentrum Tolbrug

De revalidatieafdeling van het Groot Ziekengasthuis promoveert in 1993 tot regionaal revalidatiecentrum. Het wordt hiermee een zelfstandige organisatie, maar blijft wel verbonden aan het Groot Ziekengasthuis.

Fusie met Carolus-Liduina Ziekenhuis

Verdeling van het ziekenhuis over twee locaties blijkt inefficiënt, het Bosch Medicentrum wil daarom één gebouw waarin beide locaties samengevoegd kunnen worden. De overheid stelt nauwere samenwerking met het Carolus-Liduina Ziekenhuis als voorwaarde voor nieuwbouw. In 2002 is deze fusie een feit en gaat het Bosch Medicentrum op in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

(bron: 'Zeven eeuwen ziekenzorg in 's-Hertogenbosch, van Groot Ziekengasthuis tot Bosch Medicentrum', door Rob Wolf)

Code ORG-024
Laatste revisie: 22 december 2022 - 13:12