Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

De wet schrijft voor dat een zorgverlener of ziekenhuis zonder uw toestemming geen medische gegevens mag verstrekken aan andere zorgverleners. Uw toestemming kunt u geven bij de afdeling Patiëntenregistratie of registreren via MijnJBZ.

Waarom toestemming geven?

Als uw zorgverlener direct inzage heeft in uw medische gegevens van het JBZ, kan hij zich een completer beeld vormen van uw medische situatie. Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden. U krijgt de juiste zorg en onnodige afspraken worden voorkomen. 

Waarvoor geeft u toestemming?

Het JBZ kan via het Zorgplatform van Chipsoft uw gegevens delen met alle Medisch Specialistische Zorginstellingen (MSZ) in Nederland zoals: 

 • Ziekenhuizen
 • Zelfstandige behandelcentra
 • Revalidatie-instellingen

 

Via het Zorgverlenersportaal kan het JBZ op dit moment uw gegevens delen met:

 • huisartsen(praktijken) en huisartsenpost in de regio
 • Specialisten Ouderengeneeskunde in de regio
 • Artsen Verstandelijk Gehandicapten in de regio

 

Via XDS kan het JBZ op dit moment uw gegevens delen met:

 • Instituut Verbeeten 
 • Radboudumc
 • Ziekenhuis Bernhoven

Lees hier meer over deze beveiligde systemen die het JBZ gebruikt om gegevens te kunnen delen met uw zorgverleners buiten het JBZ. 

Zorgverleners van buiten het JBZ kunnen uw gegevens alleen inzien als u het JBZ eerder toestemming gaf om uw gegevens te delen, of daar nu toestemming voor geeft. 

Een zorgverlener mag uw gegevens in het JBZ alleen inzien als hij/zij een behandelrelatie met u heeft én als het nodig is voor uw behandeling. Dossiers van psychologie en medisch maatschappelijk werk worden nooit met andere zorgverleners gedeeld. Zorgverzekeraars en bedrijfsartsen hebben géén inzage in de gegevens.  

Steeds meer zorgverleners sluiten zich aan om elektronisch gegevens uit te kunnen wisselen. Bekijk het actueel overzicht van de organisaties en zorgverleners waarmee we uw gegevens kunnen delen en om welke gegevens het gaat.

Wat gebeurt er als u géén toestemming geeft?

Als u er voor kiest om géén toestemming te geven, deelt het JBZ uw gegevens met geen enkele externe zorgverlener. Ook niet in het geval van een noodsituatie.

Welke medische gegevens worden uitgewisseld?

Het gaat hierbij om de gegevens die nodig zijn voor uw behandeling, bijvoorbeeld:

 • uw naam, leeftijd, adres en burgerservicenummer (BSN)
 • algemene gegevens over uw gezondheid
 • overzicht van uw medische problemen en aandoeningen
 • informatie over voorgeschreven medicijnen en eventuele allergieën
 • uitslagen zoals röntgenfoto’s, bloedwaarden en andere testuitslagen
 • notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd

Hoe geeft u uw keuze door of wijzigt u uw keuze?

Er zijn 2 mogelijkheden: 

 1. U kunt uw keuze zelf aangeven in MijnJBZ. Log in op MijnJBZ met uw DigiD-app of DigiD met sms-code. Klik in het menu op ‘Mijn gegevens’. Daarna klikt u op 'Toestemmingen'. U kunt hier zien welke toestemming u wel of juist niet heeft gegeven en hier uw keuze aanpassen. 
 2. U kunt uw keuze persoonlijk doorgeven in het JBZ. Bij de afdeling Patiëntenregistratie (Gebouw B, Verdieping 0, op de Boulevard) vraagt de medewerker of u toestemming geeft voor gegevensuitwisseling, of u geeft het zelf aan hen door. Om uw keuze te registreren moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien. U kunt uw keuze niet door iemand anders laten registreren of wijzigen, tenzij deze persoon uw wettelijke vertegenwoordiger is.  

Hoe lang is uw toestemming geldig?

Uw toestemming geldt totdat u deze intrekt. Intrekken kan via MijnJBZ of bij de afdeling Patiëntenregistratie (Gebouw B, Verdieping 0, op de Boulevard).

Kinderen

Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming moet geven. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar kunnen de ouder of voogd én het kind toestemming geven. Vanaf 16 jaar beslist het kind zelf. 

Heeft u een vraag over het delen en uitwisselen van medische gegevens?

Neem dan contact op met het Voorlichtingscentrum.

Code ALG-381
Laatste revisie: 29 februari 2024 - 10:59