Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

De wet schrijft voor dat een zorgverlener of ziekenhuis zonder uw toestemming geen medische gegevens mag verstrekken aan andere zorgverleners. Uw toestemming kunt u geven bij de afdeling Patiëntenregistratie of registreren via MijnJBZ.

Waarom toestemming geven?

Als uw zorgverlener direct inzage heeft in uw medische gegevens van het JBZ, kan hij zich een completer beeld vormen van uw medische situatie. Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden. U krijgt de juiste zorg en onnodige afspraken worden voorkomen. 

Waarvoor geeft u toestemming?

U geeft toestemming voor inzage in uw gegevens voor alle zorgverleners in Nederland. Op dit moment zijn nog niet alle zorginstellingen en  huisartsenpraktijken aangesloten. Met de volgende organisaties kan het JBZ op dit moment uw gegevens elektronisch delen:

 • huisartsen(praktijken) en huisartsenpost in de regio
 • Specialisten Ouderengeneeskunde in de regio
 • Artsen Verstandelijk Gehandicapten in de regio
 • Instituut Verbeeten / Radboudumc / Ziekenhuis Bernhoven

Deze andere zorgverleners van buiten het JBZ kunnen uw gegevens alleen inzien als:

 • de organisatie waar deze zorgverlener werkt (bijv. een ander ziekenhuis), een overeenkomst hiervoor heeft afgesloten met het JBZ. 
 • u ons eerder toestemming gaf om uw gegevens te delen, of ons daar nu toestemming voor geeft. 

Een zorgverlener mag uw gegevens in het JBZ alleen inzien als hij/zij een behandelrelatie met u heeft én als het nodig is voor uw behandeling. Dossiers van psychologie en medisch maatschappelijk werk worden nooit met andere zorgverleners gedeeld. Zorgverzekeraars en bedrijfsartsen hebben géén inzage in de gegevens.  

Steeds meer zorgverleners sluiten zich aan om elektronisch gegevens uit te kunnen wisselen. Bekijk het actueel overzicht van de organisaties en zorgverleners waarmee we uw gegevens kunnen delen en om welke gegevens het gaat.

Wat gebeurt er als u géén toestemming geef?

Als u er voor kiest om géén toestemming te geven, deelt het JBZ uw gegevens met geen enkele externe zorgverlener. Ook niet in het geval van een noodsituatie.

Welke medische gegevens worden uitgewisseld?

Het gaat hierbij om de gegevens die nodig zijn voor uw behandeling, bijvoorbeeld:

 • uw naam, leeftijd, adres en burgerservicenummer (BSN)
 • algemene gegevens over uw gezondheid
 • overzicht van uw medische problemen en aandoeningen
 • informatie over voorgeschreven medicijnen en eventuele allergieën
 • uitslagen zoals röntgenfoto’s, bloedwaarden en andere testuitslagen
 • notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd

Hoe kan het JBZ uw medische gegevens delen?

Het JBZ maakt gebruik van meerdere goed beveiligde uitwisselingssystemen om - alleen met uw toestemming - uw gegevens te kunnen delen. U kunt voor de volgende systemen toestemming geven:

 • Allergie en medicatie: Zorgverleners kunnen deze gegevens uitwisselen via het Landelijk SchakelPunt (LSP).
 • Het zorgverlenersportaal. Via dit systeem kunnen de huisarts(enpraktijk), specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten uw medische gegevens in het JBZ inzien.
 • Het uitwisselplatform XDS. Via dit systeem kan het JBZ uw medische gegevens, waaronder uitslagen van onderzoeken, beelden en overdrachtsgegevens uitwisselen met zorgverleners buiten het JBZ. 

Voor het delen van medische gegevens via het zorgverlenersportaal en het uitwisselplatform XDS is het JBZ verantwoordelijk. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende uitwisselingssystemen.

Hoe geeft u uw keuze door of wijzigt u uw keuze?

Er zijn 2 mogelijkheden: 

 1. U kunt uw keuze zelf aangeven in MijnJBZ. Log in op MijnJBZ met uw DigiD-app of DigiD met sms-code. Klik in het menu op ‘Dossier’. Daarna klikt u op 'Toestemmingen' onder het kopje 'Mijn persoonlijke situatie'. Hier kunt u uw keuze aan ons doorgeven. 
 2. U kunt uw keuze persoonlijk doorgeven in het JBZ. Bij de afdeling Patiëntenregistratie (Gebouw B, Verdieping 0, op de Boulevard) vraagt de medewerker of u toestemming geeft voor gegevensuitwisseling, of u geeft het zelf aan hen door. Om uw keuze te registreren moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien. U kunt uw keuze niet door iemand anders laten registreren of wijzigen, tenzij deze persoon uw wettelijke vertegenwoordiger is.  

Hoe lang is uw toestemming geldig?

Uw toestemming geldt totdat u deze intrekt. Intrekken kan via MijnJBZ of bij de afdeling Patiëntenregistratie (Gebouw B, Verdieping 0, op de Boulevard).

Kinderen

Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming moet geven. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar kunnen de ouder of voogd én het kind toestemming geven. Vanaf 16 jaar beslist het kind zelf. 

Heeft u een vraag over het delen en uitwisselen van medische gegevens?

Kijk bij de veelgestelde vragen of u daar het antwoord vindt op uw vraag. Staat uw vraag er niet bij? U kunt contact opnemen met het Voorlichtingscentrum.

Code ALG-381
Laatste revisie: 24 november 2023 - 13:43