Bossche Specialisten Coöperatie (BSC)

De BSC is het samenwerkingsverband van alle medisch specialisten die werken in het JBZ.

De BSC staat voor samenwerken, met oog voor elkaar en elkaars talenten, bevlogen en energiek. Binnen onze coöperatie zetten wij ons gezamenlijk in voor voortreffelijke zorg met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, mogelijkheden voor ondernemerschap en ruimte voor innovatie.

Wij zijn een betrouwbare partner, voor onze medisch specialisten, patiënten en samenwerkingspartners. Zo kunnen wij samen met onze collega’s en onze partners het gezondheidswelzijn van de bewoners in de regio ‘s-Hertogenbosch verhogen.        

Initiatieven

De Bossche Specialisten Coöperatie behartigt de belangen van de ruim 250 medisch specialisten die werken in het JBZ. Namens haar leden ontwikkelt de BSC initiatieven op het gebied van onder andere scholing, financiën, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. De afspraken die de BSC maakt met het ziekenhuis zijn voor alle leden hetzelfde, wat zorgt voor duidelijkheid en eenduidigheid.   

De specialisten in het JBZ kiezen het bestuur van de BSC, dat bestaat uit zes collega’s. Het bestuur wordt ondersteund door het coöperatiebureau: cooperatiebureauBSC@jbz.nl of (073)553 84 71 of (073) 553 29 73.

Samenstelling bestuur BSC

Dhr. drs. M.B.J.M. (Mike) Korst, voorzitter, radioloog

BSC Mike Korst

Dhr. drs. T.P.J. (Thom) Timmerhuis, vicevoorzitter, neuroloog

profielfoto zorgverlener Thom Timmerhuis

Dhr. drs. R.A.E.C. Hermens, penningmeester, plastisch chirurg

profielfoto zorgverlener Roland Hermens

Mevr. dr. S.A.G. (Linda) Kemink, internist

BSC Linda Kemink

Mevr. dr. M.A.M. (Miriam) Moviat, intensivist

Profielfoto zorgverlener Miriam Moviat

Samenstelling bureau BSC

Fem Verhoeven, directeur

BSC Fem Verhoeven

Ella Oostenbruggen, ambtelijk secretaris

Profielfoto zorgverlener Ella Oostenbrugge

Liesbeth Lockefeer, business controler

Jeannie Heemskerk, secretaresse

Henriëtte van der Linden, secretaresse

Laatste revisie: 14 februari 2019 - 18:03