Bommels Gasthuis

Het Bommels Gasthuis in Zaltbommel is een van de vijf ziekenhuizen waaruit het Jeroen Bosch Ziekenhuis is ontstaan.

Het Groote Bommelsche Gasthuis

Het Groote Bommelsche Gasthuis, zoals de locatie Bommels Gasthuis tot voor de fusie heette, is in het begin van de 14e eeuw gebouwd. Het exacte jaartal van de bouw is niet bekend, maar volgens een oude akte was het gasthuis in 1327 al volop in bedrijf. Het diende ter ondersteuning en opvang van armen, vreemdelingen en passanten.

Eén van de oudste gebouwen van Zaltbommel

Aan de buitenkant van het gebouw is in de loop der eeuwen weinig veranderd. Daarmee is het één van de oudst bewaard gebleven panden in Zaltbommel. De binnenkant heeft de nodige veranderingen ondergaan. De kapel van het gebouw diende als uitdeelplaats van de diaconie, slachterij en vleeshal, kazerne en militaire manege.

Bommels Gasthuis - Zaltbommel

Zorgfunctie

Voor het grootste deel van de zeven eeuwen dat het nu bestaat, is er vanuit het Gasthuis zorg geboden. Toen het Bosch Medicentrum het Bommels Gasthuis in 1995 overnam, was er een verpleeghuis gevestigd waaraan een polikliniek en een laboratorium waren verbonden.

Verschillende poliklinieken

Tegenwoordig houden verschillende specialismen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis op deze locatie spreekuur.

Code ORG-027
Laatste revisie: 22 december 2022 - 13:12