Behandeling

Zoledroninezuur bij reuma

Zoledroninezuur behoort tot de groep geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden.

Zoledroninezuur remt de botafbrekende cellen. Hierdoor verbetert de botdichtheid. Daardoor wordt het bot sterker en neemt de kans op een botbreuk af. Zoledroninezuur wordt gebruikt bij de behandeling van botontkalking (osteoporose). Daarnaast schrijft de arts zoledroninezuur ook voor aan patiënten met de ziekte van Paget. In de folder 'Zoledroninezuur' van ReumaNederland leest u meer over deze behandeling.

Ga naar de folder

Betrokken afdelingen

Code REU-101
Laatste revisie: 8 maart 2023 - 12:54

Zoledroninezuur bij reuma