Headerafbeelding
Verpleegkundige verwelkomt patiënt op de dagbehandeling
Behandeling

Zenuwblokkade

Zenuwen geven signalen, zoals pijnprikkels, door aan de hersenen. Bij een zenuwblokkade wordt de pijngeleiding van een zenuw onderbroken.

Er bestaan verschillende soorten zenuwblokkades: een proefblokkade, een definitieve blokkade en een therapeutische blokkade. 

Let op! Als u op de dag van de blokkade geen pijn heeft, moet u de afspraak afbellen en een nieuwe afspraak maken.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Neem naar uw afspraak uw geldig legitimatiebewijs mee. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code ANE-051
Laatste revisie: 27 december 2023 - 09:48
Hoe verloopt de behandeling?

Zenuwblokkade

Proefblokkade

Bij een proefblokkade wordt de pijngeleiding van een zenuw een aantal uren onderbroken. Deze blokkade is dus maar tijdelijk. Een proefblokkade is nodig om te testen via welke zenuw(en) de pijn wordt geleid. Soms is het nodig een paar proefblokkades uit te voeren om de juiste plaats te kunnen bepalen. De blokkade wordt uitgevoerd door met een naald een kortdurende verdoving te geven op een bepaalde plaats.

U bespreekt het resultaat van een proefblokkade met uw arts tijdens een telefonische afspraak. Het is belangrijk dat u aangeeft of er een verdoving van de pijn is opgetreden na de proefblokkade en hoe lang de pijn is weggebleven. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt over eventuele verdere behandeling.

Definitieve blokkade

Een definitieve blokkade heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd uit te schakelen.

Het plaatsen van de naald gaat bij een definitieve blokkade precies hetzelfde als bij de proefblokkade. Als extra controle doet de anesthesioloog testjes met een prikkelstroompje. Dit is nodig om de precieze plaats te bepalen. Vervolgens krijgt u een extra plaatselijke verdoving. Dan behandelt de anesthesioloog de zenuw met een verwarmde naaldpunt. Het doel is dat na verloop van tijd de pijn afneemt. Uw spierkracht en gevoelsfunctie zullen hetzelfde blijven.

De anesthesioloog beoordeelt na ongeveer 6 tot 12 weken het resultaat en bespreekt dit met u. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

Therapeutische blokkade

Het plaatsen van de naald gaat bij een therapeutische blokkade precies hetzelfde als bij de proefblokkade. Tegelijk met de plaatselijke verdoving, spuit de anesthesioloog ook een vloeistof met hormonen, ook wel corticosteroïden genoemd, in. Deze verminderen de zwelling van de zenuw of irritatie van het gewricht. Door deze therapeutische blokkade kan de pijn afnemen.

De anesthesioloog beoordeelt na ongeveer 6 tot 12 weken het resultaat en bespreekt dit met u. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

Hoe bereidt u zich voor?

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Let op!

  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, zoals Sintrom, Marcoumar, Aspirine, Ascal, enzovoort? Dan mag u deze soms een aantal dagen voor de behandeling niet meer innemen. De arts zal u hierover informeren. Als u Sintrom of Marcoumar gebruikt moet u contact opnemen met de Trombosedienst zodra de datum van de behandeling bekend is.
  • Bent u allergisch voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen? Geef dit dan van tevoren door.
  • Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Vertel dit dan voor de behandeling aan de anesthesioloog. Dit is belangrijk omdat er tijdens de behandeling met röntgenstraling wordt gewerkt.
  • U mag na de behandeling de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Wij vragen u om gemakkelijke kleding aan te trekken. Het liefst een broek zonder riem. 

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Bent u verhinderd? Geef dit dan tenminste 24 uur vóór de afspraak door aan de polikliniek Pijnbestrijding. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden. Zo blijft de wachtlijst beperkt.

Waar meldt u zich?

U komt op het afgesproken tijdstip naar het pijnbehandelcentrum (gebouw A, verdieping 3). Als u aanbelt, laat een verpleegkundige u binnen. U neemt dan plaats in de wachtruimte. Daarna wordt u vanuit de wachtruimte naar de behandelruimte geleid.

Tijdens de behandeling

In de behandelkamer zijn naast de behandelend arts ook nog 1 verpleegkundige, een secretaresse en een röntgenassistente aanwezig. De verpleegkundige helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Daarna zal de arts, meestal onder röntgendoorlichting, nauwkeurig de plaats bepalen. Eerst wordt uw huid verdoofd en daarna wordt de naald dicht bij uw zenuw geplaatst. Sommige patiënten ervaren bij het plaatsen van de naald een lichte schok of een uitstralende pijn.

Afhankelijk van het soort zenuwblokkade, zal de arts daarna een verdovingsvloeistof inspuiten, dit zal met of zonder corticosteroïden zijn, of een prikkelstroompje geven met een warmtebehandeling.

Na de behandeling blijft u nog ongeveer een half uur. Daarna mag u weer naar huis.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding, op het telefoonnummer (073) 553 26 57. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur.