Behandeling

Vinorelbine kuren bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende medicijnen). De behandeling die u is voorgesteld heet Vinorelbine kuur. Deze kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven, waarbij u op dag 1 en dag 8 medicijnen toegediend krijgt. In principe krijgt u maximaal 6 kuren die poliklinisch worden gegeven.

Code KUU-112
Laatste revisie: 16 februari 2022 - 11:44

Vinorelbine kuren bij borstkanker