Behandeling

VAD kuren bij multipel myeloom

De aandoening wordt veroorzaakt door een woekering van abnormale cellen (plasmacellen) in het beenmerg. Bekende ziektesymptomen zijn botpijn, spontane botbreuken, verlies van lichaamslengte door botaantasting (inzakken van de wervels), moeheidsverschijnselen, bloedarmoede waardoor minder inspanningsmogelijkheden en verhoogde gevoeligheid voor infecties door een gestoorde afweer. Deze symptomen zijn lang niet altijd bij iedereen aanwezig en soms wordt de ziekte bij toeval ontdekt bij iemand die vrijwel geen klachten heeft.

Code KUU-254
Laatste revisie: 16 februari 2022 - 09:33

VAD kuren bij multipel myeloom