Behandeling

Therapeutisch peuterprogramma

Het therapeutisch peuterprogramma is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 1,5 tot 4 jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand.

Kinderen met een motorische beperking worden belemmerd in hun ontwikkeling.Dit maakt het spelen en het maken van contacten met andere kinderen moeilijk. Vaak heeft het kind ook extra en een andere begeleiding nodig dan zijn leeftijdsgenootjes.

Met groepsbehandeling worden zij uitgelokt en gestimuleerd bij de ontwikkeling van vaardigheden bij de fijne en grove motoriek, contact met anderen, communicatie, spel en bewegen. Daarbij houden wij rekening met wat ieder kind afzonderlijk nodig heeft. De behandeling vindt plaats bij Kinderexpertisecentrum Atlent.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.
Code REV-083
Laatste revisie: 11 mei 2023 - 13:41
Hoe verloopt de behandeling?

Therapeutisch peuterprogramma

Het therapeutisch peuterprogramma is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 1,5 tot 4 jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand. Dit kan in combinatie zijn met een achterstand op andere gebieden, bijvoorbeeld spraak-taalontwikkeling.

Uw kind komt eerst bij de revalidatiearts. Deze beoordeelt of het therapeutisch peuterprogramma zou kunnen passen bij uw kind.

Daarna bekijken we met observaties of uw kind in aanmerking komt om deel te nemen aan het therapeutische peuterprogramma.Uw kind wordt dan onderzocht door de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist van het revalidatieteam. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bekend zijn, bijvoorbeeld van onderzoek door de eigen kinderfysiotherapeut waar uw kind onder behandeling is. Daarnaast krijgt uw kind wanneer dat nodig is een psychologisch onderzoek en is er een intakegesprek met maatschappelijk werk en de ouders.

Na de observatieperiode van uw kind volgt er een gesprek waarbij ouders, de betrokken therapeuten en de revalidatiearts aanwezig zijn. In dit gesprek bespreken we of uw kind een indicatie krijgt voor deelname aan het therapeutisch peuterprogramma.

Gaat uw kind deelnemen aan het therapeutisch peuterprogramma? Dan is dit op de locatie Atlent in 's-Hertogenbosch. Het gaat om 2 dagdelen per week. Voor kinderen tot 3 jaar is er een ochtendprogramma; voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar een middagprogramma.

Het vervoer van en naar de peutergroep regelt u zelf. Soms is er de mogelijkheid tot taxivervoer. De maatschappelijk werker kan u daarbij helpen.

Er is altijd een vast programma met activiteiten en vaste personen. Herhaling, rituelen, overzicht en herkenbaarheid staan centraal. Spelenderwijs stimuleren we beweging, spel, communicatie (taal en spraak), de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid van uw peuter.

Afhankelijk van de groep zijn er de volgende activiteiten en therapieën:

 • kringactiviteit;
 • spel;
 • eten en drinken;
 • therapie, individueel en in groepsverband.

Tijdens het programma besteden we aandacht aan alle onderdelen van de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Daarbij houden we natuurlijk rekening met wat ieder kind apart nodig heeft.

Aanwezigheid is verplicht

Bij het samenstellen en bij de opbouw van het programma rekenen wij erop dat uw kind alle onderdelen volgt. Aanwezigheid is dan ook verplicht. In het belang van uw kind en van de andere kinderen verwachten we dat uw kind in principe op alle afgesproken dagdelen aanwezig is.

De pedagogisch medewerker is uw contactpersoon voor de dagelijkse zaken op de peutergroep. Als u uw kind meestal zelf brengt en komt halen, informeert de pedagogisch medewerker of een therapeut u over het verloop van de ochtend en de ontwikkeling van uw kind. Als uw kind met de taxi wordt gebracht, dan spreekt de pedagogisch medewerker met u af hoe u het beste op de hoogte gehouden kunt en wilt worden. U krijgt via een app toegang tot een een ouderportaal, waarin therapeuten u op de hoogte houden. U kunt daarin aangeven wat uw kind thuis heeft meegemaakt. Ook uw specifieke vragen of opmerkingen voor de therapeuten kunt u hiermee delen.

De revalidatiearts is uw contactpersoon voor de revalidatiebehandeling.

Binnen de therapeutische peutergroepen werken verschillende behandelaars samen in één behandelteam. De revalidatiearts is hierbij eindverantwoordelijk.

De pedagogisch medewerker begeleidt het programma. Een deel van de ochtend of middag zijn er behandelaars in de groep aanwezig, zoals een fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. Ieder teamlid werkt met uw kind aan bepaalde doelen, vanuit zijn of haar eigen deskundigheid. Daarnaast werken we ook aan gemeenschappelijke doelen via groepsbehandelingen.

Map

Voordat uw kind start, krijgt u een map met praktische informatie voor u en uw kind.

Kennismakingsbezoek

De 1e keer bent u een deel van de dag van harte welkom om mee te kijken in de groep. U kunt op deze ochtend of middag vragen stellen en u krijgt informatie over de opzet van het therapeutisch peuterprogramma en de begeleiding van uw kind. De maatschappelijk werker begeleidt dit bezoek.

Meeloopochtend

Nadat uw kind gestart is en na elke teambespreking, kunt u een dagdeel meekijken in de groep en bij de verschillende therapieën. Het doel hiervan is om met de teamleden informatie uit te wisselen over hoe het gaat met uw kind thuis en in de groep.

Teambespreking

3 tot 4 keer per jaar is er een teambespreking over uw kind. Daarin bepalen we samen met u aan welke onderdelen van de ontwikkeling van uw kind we de komende periode willen werken.

Door de beperkingen van uw kind, krijgt u te maken met problemen die in de normale opvoeding niet voorkomen of zich niet voordoen. Alle teamleden kunnen u hierbij adviseren vanuit hun eigen expertise, bijvoorbeeld:

 • Met opvoedingsvragen kunt u terecht bij de orthopedagoog of psycholoog.
 • Met vragen over lichamelijke verzorging van uw kind kunt u terecht bij de ergotherapeut.
 • Met vragen over het stimuleren van de spraak/taalontwikkeling kunt u terecht bij de logopedist.
 • Voor advies over de aanvraag van voorzieningen en aanpassingen kunt u terecht bij de ergotherapeut en fysiotherapeut.
 • Voor praktische zaken zoals vervoer en ondersteuning in de thuissituatie, maar ook met vragen op het gebied van verwerking en belasting/belastbaarheid kunt u terecht bij de maatschappelijk werker.

Ouders krijgen ieder kalenderjaar een schema met vakantieperiodes waarin het therapeutisch peuterprogramma gesloten is. Tijdens de meeste schoolvakanties is de peutergroep gedeeltelijk open. Het therapeutische peuterprogramma is gesloten:

 • 1 week in de meivakantie;
 • de 4 middelste weken in de zomervakantie;
 • 2 weken in de kerstvakantie.

Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer (073) 200 55 01 op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Mailen kan natuurlijk ook, naar info@tolbrug.nl.

Wanneer uw kind met het programma gaat starten, krijgt u uitgebreidere informatie uitgereikt.

Therapeutisch peuterprogramma: als uw kind gaat starten