Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Behandeling

Stolsel in bloedvat hersenen oplossen (trombolyse) bij een herseninfarct

Een snelle behandeling van een herseninfarct in de 1e uren kan voorkomen dat het herseninfarct ernstige gevolgen heeft.

Als het mogelijk is, geeft de arts u via een infuus een medicijn dat de bloedprop kan oplossen. Hoe sneller u dit medicijn krijgt, hoe groter de kans is op herstel. De mogelijke schade aan de hersenen blijft dan beperkt.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code NEU-021
Laatste revisie: 13 januari 2023 - 10:31
Hoe verloopt de behandeling?

Stolsel in bloedvat hersenen oplossen (trombolyse) bij een herseninfarct

Als duidelijk is dat u een herseninfarct heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor trombolyse. Dit is een behandeling met een medicijn dat stolsels oplost. Het is een zeer sterk werkend medicijn, dat u via een infuus krijgt toegediend.

Met deze behandeling moeten we binnen 4,5 uur na het ontstaan van het herseninfarct starten. In sommige situaties kunnen we deze behandeling niet geven. De arts bepaalt of u met dit medicijn behandeld kunt worden.

Intra-arteriele trombectomie

Het kan zijn dat u na de trombolysebehandeling nog een intra-arteriele trombectomie krijgt. Deze behandeling wordt niet in het Jeroen Bosch Ziekenhuis uitgevoerd. De arts verwijst u dan door naar een ander ziekenhuis.

Tijdens de behandeling

De behandeling met trombolyse start op de Spoedeisende Hulp, zo snel mogelijk na het ontstaan van het herseninfarct (in ieder geval binnen 4,5 uur). De neuroloog voert de trombolyse uit.

Na de behandeling wordt u opgenomen op de Neuro Care Unit. Daar bewaken de we u de eerste 24 uur met een monitor. Verder controleert de verpleegkundige regelmatig uw pols en bloeddruk.

Wat zijn de risico's?

  • Helaas lukt de behandeling niet altijd.
  • Soms heeft het oplossen van de bloedprop een tegenovergesteld effect. Door de behandeling ontstaat dan een hersenbloeding in het beschadigde gebied, of er ontstaat ernstige hersenzwelling.
  • Als u een van deze complicaties krijgt, kan dat ernstige gevolgen hebben. De hersenbeschadiging kan bijvoorbeeld erger worden, waardoor u mogelijk zelfs kunt overlijden. Bij één op de 25 patiënten ontstaat deze ernstige complicatie.
  • Ook kunt u bloedingen krijgen uit uw neus, tandvlees of in uw darm. Als deze ernstig zijn, stopt de arts de behandeling.

Zowel bij trombolyse als bij de trombectomie wordt bij één van de zeven patiënten overlijden of blijvende invaliditeit voorkómen. Hoe eerder de behandeling begint, hoe meer effect het heeft.

Als u vragen heeft kunt u deze stellen aan de neuroloog of de verpleegkundige.