Headerafbeelding
Zuster, Netty Werkman
Behandeling

Sluiten van het gaatje in het trommelvlies (myringoplastiek) op de polikliniek

Een myringoplastiek is een operatie waarbij de KNO-arts het gaatje in het trommelvlies dichtmaakt.

Bij een myringoplastiek gaat het om het repareren van een gaatje in het trommelvlies. De gehoorbeentjes zijn dus in orde. Het gaatje in het trommelvlies wordt dichtgemaakt met een stukje kraakbeen en/of kraakbeenvlies, of met vlies van een spier. 

Dwarsdoorsnede van het binnenoor

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Neem naar uw afspraak uw geldig legitimatiebewijs mee. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code KNO-767
Laatste revisie: 23 mei 2024 - 12:51
Hoe verloopt de behandeling?

Sluiten van het gaatje in het trommelvlies (myringoplastiek) op de polikliniek

  • Gebruikt u medicijnen? Bent u overgevoelig voor verdovingsvloeistof, pleisters of andere stoffen? Meld dit dan aan de arts of assistente.
  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u deze tijdelijk moet stoppen. De arts heeft dit dan met u besproken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. 

Verdoving

De behandeling gebeurt op de polikliniek onder plaatselijke verdoving. U bent volledig bij kennis. De arts verdooft uw oor met een injectie achter het oor en bij de gehoorgang. 

Tijdens de behandeling

De KNO-arts kan de behandeling doen via uw gehoorgang (inwendig). De arts maakt meestal gebruik van een soort trechtertje. Het trechtertje wordt via de gehoorgang ingebracht, waardoor er uitwendig geen littekens ontstaan. Met behulp van instrumenten en een transplantatielapje wordt het gaatje in het trommelvlies dichtgemaakt.

Als het een klein gaatje is, kan de KNO-arts een stukje kraakbeen uit de oorschelp te gebruiken om het trommelvlies te sluiten. Met een klein huidboortje haalt de arts een beetje kraakbeen weg aan de voorzijde van de oorschelp, voor de gehoorgang. Vervolgens plaatst de KNO-arts dit in het gaatje in het trommelvlies

Vlak na de operatie heeft u weinig pijnklachten. Pijnklachten die u heeft, kunnen we goed behandelen met pijnstillers. Na de behandeling kan er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het oor komen. De KNO-arts kan besluiten dit te behandelen met oordruppels of een antibioticakuur.

Risico's

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor.

Daarnaast is er een meer specifieke complicatie mogelijk. Heel zelden treedt er aan de geopereerde zijde een beschadiging op van de smaakzenuw. Dit leidt meestal tot een (tijdelijke) verandering van de smaak.

Waar moet u thuis op letten?

Uw oor heeft tijd nodig om te genezen. Voor de pijn mag u 4x per dag 2 tabletten paracetamol 500 mg gebruiken. Wanneer de KNO-arts het nodig vindt, krijgt u een recept mee voor aanvullende pijnstilling. Waar u thuis op moet letten leest u in Nazorg na een behandeling met plaatselijke verdoving door de KNO-arts

Adviezen voor thuis

Onderstaande adviezen zijn goed voor de genezing en verminderen de kans op complicaties:

  • Om druk te voorkomen, mag u na de operatie een week niet tillen, persen en uw neus snuiten.
  • Probeer niet te hoesten, niet te bukken en geen onverwachte bewegingen te maken met uw hoofd.

Douchen

  • Wees voorzichtig met douchen! Er mag geen water in het geopereerde oor komen.
  • U mag uw haren wassen als de oortampon is verwijderd. Gebruik dan nog wel een prop vette watten of een bekertje over het oor. Vraag dan iemand om te helpen.

Sporten en bewegen

  • De eerste 3 weken doet u het rustig aan; wel bewegen, niet sporten.
  • U mag 4 tot 6 weken niet zwemmen.

Vliegen

  • U mag 4 tot 6 weken niet vliegen.

Werken

  • Wij adviseren u niet te werken tot aan uw eerste controleafspraak. 

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 70. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Na één week komt u op controle op de polikliniek. Dan worden de hechtingen en de oortampon verwijderd. U blijft onder controle bij de KNO-arts.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.