Headerafbeelding
afdelingen spoedeisende hulp wachtkamer
Behandeling

Sedatie op de Spoedeisende Hulp

Krijgt u op de Spoedeisende Hulp een korte medische ingreep die zonder goede verdoving pijnlijk kan zijn?

Dan kan de arts voorstellen om naast pijnmedicatie ook medicijnen te geven die u slaperig maken. Dit noemen we sedatie. Sedatie is het verlagen van uw bewustzijn. Met behulp van sedatie zult u zich ontspannen waardoor de ingreep beter uitgevoerd kan worden.

Hoe verloopt de behandeling?

Betrokken afdelingen

Code AHU-034
Laatste revisie: 2 maart 2022 - 12:55
Hoe verloopt de behandeling?

Sedatie op de Spoedeisende Hulp

Door een combinatie van sedatie en pijnstilling kan de arts de ingreep goed uitvoeren op een voor u zo comfortabel mogelijke manier.

Pijnstilling kunt u op verschillende manieren krijgen:

  • door middel van een infuus;
  • met medicatie in tabletvorm;
  • door een injectie ter plaatse van de pijn.

Medicatie waar u slaperig van wordt krijgt u meestal via een infuus. De medicijnen werken dan snel. Ook kunnen sommige medicijnen via de neus of via een masker toegediend worden.

Na het toedienen van de slaapmedicatie is uw bewustzijn verminderd. Het kan zijn dat u in een diepe slaap terecht komt. Daarom worden uw hartslag, bloeddruk,& ademhaling en zuurstofgehalte gecontroleerd. U krijgt hiervoor een aantal plakkers op uw borst. Deze worden aangesloten op een monitor. Als het nodig is kan er extra zuurstof toegediend worden.

Wanneer mag u weer naar huis?

Na de behandeling mag u weer naar huis als:

  • u weer goed wakker bent;
  • uw hartslag en bloeddruk goed zijn;
  • u kunt drinken en niet misselijk bent;
  • u rechtop kunt zitten en niet erg duizelig bent.

Als het nodig is, krijgt u een recept voor pijnstilling mee naar huis.

Leefregels voor thuis

  • U mag de eerste 12 uur na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U mag ook niet alleen naar huis gaan. Zorgt u er daarom voor dat iemand u thuis brengt.
  • U kunt deze dag beter geen belangrijke beslissingen nemen en/of alcohol nuttigen.
  • Als u last krijgt van misselijkheid, braken en/of andere klachten die u niet vertrouwt, belt u dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Dan kunt u bellen naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (073) 553 27 00.