Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Schoonspoelen van de ruimte tussen het borst- en longvlies (empyeemspoeling)

Een empyeemspoeling maakt de ruimte tussen het long- en borstvlies schoon.

Deze spoeling is nodig als u een infectie tussen het long- en borstvlies heeft. Hierdoor heeft zich een holte gevormd met pus. Om de infectie te verhelpen, moet deze holte worden schoongespoeld. Dit noemen we empyeemspoeling.

Lees meer

Wat is een empyeemspoeling?

Doorsnede longen

Om de long zit het longvlies en tegen de binnenkant van de borstwand zit het borstvlies. Tussen deze vliezen zit een klein beetje vocht. Dit zorgt ervoor dat de vliezen aan elkaar kleven. Bij u is er tussen de vliezen een infectie ontstaan, waardoor zich een holte heeft gevormd met pus. De bedoeling is dat de ruimte tussen de twee vliezen, de pleuraholte, schoongespoeld wordt. Hiervoor heeft de arts een drain (slangetje) tussen het long- en borstvlies achtergelaten.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-025
Laatste revisie: 10 mei 2022 - 16:11
Hoe verloopt de behandeling?

Schoonspoelen van de ruimte tussen het borst- en longvlies (empyeemspoeling)

Voor een empyeemspoeling is geen voorbereiding nodig. U hoeft niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u gewoon mag eten en drinken voor de behandeling.

Voor de behandeling

 • De behandeling gebeurt op de verpleegafdeling.
 • Een verpleegkundige of een longarts geassisteerd door een verpleegkundige doet deze behandeling. Dit hangt af van de soort drain die bij u wordt geplaatst.
 • U kunt in bed een voor u prettige houding aannemen.

Tijdens de behandeling

 • De verpleegkundige werkt met steriele materialen.
 • Aan het uiteinde van de drain sluit de verpleegkundige een infuus aan met spoelvloeistof. Deze spoelvloeistof komt via de drain in de holte tussen het long- en borstvlies.
 • Als de vloeistof is ingelopen, laat de verpleegkundige deze er weer meteen uitlopen.
 • Als de arts-assistent (basisarts eventueel in opleiding tot specialist) de spoelbehandeling uitvoert, maakt deze geen gebruik van een infuussysteem maar van een spuit. Verder volgt de arts-assistent dezelfde werkwijze.
 • Tijdens het spoelen kunt u een toenemende druk voelen. Geef dit aan, dan stopt de verpleegkundige het spoelen en laat het vocht weer weglopen.
 • Het kan voorkomen dat de spoelvloeistof langs de insteekopening gaat lekken of dat u gaat hoesten. Het spoelen wordt dan gestopt.
 • Het spoelen is niet pijnlijk.
 • Via de drain wordt 3 keer per dag met een zoutoplossing gespoeld: ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds. Soms vindt de arts het nodig dat er ook met medicijnen wordt gespoeld.
 • Als u niet aan een zuigpomp bent aangesloten, mag u na het spoelen weer gewoon uit bed.

Het spoelen duurt ongeveer 15 minuten.

Om het resultaat van de behandeling te beoordelen, onderzoekt het laboratorium 3 keer per week het vocht dat uit de pleuraholte komt. Als er 3 keer een goede laboratorium uitslag is, stopt de arts meestal het spoelen. Deze keuze maakt de arts als er geen bacteriën meer te zien zijn.

Wat zijn de risico's?

Bij deze behandeling kunnen de volgende complicaties voorkomen:

 • fitselvorming;
 • het spoelen van het empyeem lukt niet;
 • er is uiteindelijk toch een operatie nodig.

Naar huis

De longarts beslist wanneer u weer naar huis mag.

U krijgt u een afspraak mee voor controle door de longarts op de polikliniek.

Stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.