Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Rituximab (Mab Thera®) bij nierziekten

Bij een ontsteking in de nieren kan de arts starten met rituximab.

Bij patiënten met een ontsteking van de nieren is er een fout in het afweersysteem ontstaan waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het eigen lichaam (auto-immuunaandoening). Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Niet alleen de nieren maar ook de longen, gewrichten, hersenen, zenuwen, bijholten en/of de huid kunnen betrokken zijn.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw JBZ-patiëntenpas
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code INT-201
Laatste revisie: 11 januari 2023 - 11:17
Hoe verloopt de behandeling?

Rituximab (Mab Thera®) bij nierziekten

Rituximab remt bepaalde witte bloedcellen (B-cellen) en onderdrukt daarmee de afweerreactie tegen het eigen lichaam. Doordat ontstekingen worden geremd, is de kans op blijvende nierschade op de lange termijn kleiner.

Voor welke aandoeningen wordt rituximab gebruikt?

Rituximab wordt gebruikt bij verschillende auto-immuunaandoeningen van de nieren. Bijvoorbeeld bij ontsteking van de nierfilters (glomerulonefritis en nefrotisch syndroom ) en bij ontsteking van de bloedvaatjes (vasculitis) in de nieren (en soms ook in de longen of huid). AAV (ANCA-geassocieerde vasculitis) en SLE (systemische lupus erythemadosis) zijn ook ziektebeelden waarbij rituximab wordt gebruikt.

Wat is het effect?

Het medicijn werkt niet direct. Het kan 4 tot 12 weken of langer duren voordat u het effect ervan merkt. Bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Voorbereiding

 • Voor het infuus met rituximab krijgt u een hoge dosering prednisolon (100 mg). Rituximab bestaat voor een gedeelte uit eiwit, afkomstig van muizen. Sommige mensen kunnen hiervoor overgevoelig (allergisch) zijn. U krijgt prednisolon, om de kans hierop te verkleinen en klachten zoals misselijkheid, jeuk, rillerigheid, huiduitslag te voorkomen.
 • U krijgt ook metoclopramide tegen de misselijkheid en clemastine tegen de jeuk en allergische reacties.

Infuus

 • U krijgt rituximab toegediend via een infuus. Dit gebeurt op de afdeling Dagbehandeling.
 • De dosering van rituximab via het infuus is 500 mg of 1000 mg.
 • U krijgt het infuus iedere week, 4 weken lang, 2 keer achter elkaar of aangepast aan de hand van uw lichaamsgewicht, met 2 weken ertussen. Tijdens de onderhoudsfase wordt in het iedere 6 maanden herhaald, tot de ziekte helemaal tot rust is gekomen.
 • Het inlopen van het infuus duurt ongeveer 6 uur.

Als uw ziekte rustig is, kan uw arts besluiten om de dosering te verlagen, de tijd tussen de infusen te verlengen of rituximab zelfs te stoppen.

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u de belangrijkste bijwerkingen.

 • Omdat rituximab de afweer onderdrukt bestaat er een verhoogde kans op het ontstaan van infecties. Dit zijn vaak infecties van de bovenste luchtwegen zoals verkoudheid en bronchitis. Als u een gewone verkoudheid heeft zonder koorts, dan kunt u rituximab gewoon blijven gebruiken.
 • Hoofdpijn.
 • Haaruitval.
 • Tijdens het inlopen van het infuus kan een overgevoeligheidsreactie optreden. Zo nodig dienen we het medicijn langzamer toe, stoppen we de toediening, of krijgt u een medicijn om de overgevoeligheidsreactie te stoppen.
 • Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten adviseren we u om zo snel mogelijk te bellen naar uw behandelend arts of huisarts.

Progressieve Multifocale Leuko-encefalopathie (PML)

Zeer zelden kregen enkele patiënten, die rituximab gebruikten, een ernstige herseninfectie(Progressieve Multifocale Leuko-encefalopathie PML). PML is een zeldzame ziekte van het centrale zenuwstelsel, de hersenen en het ruggenmerg. Krijgt u symptomen krijgt van PML, zoals geheugenverlies, moeite met nadenken, moeite met lopen of als u slechter gaat zien? Dan is het heel belangrijk dat u dit direct aan uw behandelend nefroloog vertelt.

Bloedcontrole

Tijdens de behandelperiode laat uw arts regelmatig uw bloed controleren op een tekort aan afweereiwitten (immuunglobulines). Bij een tekort aan afweereiwitten heeft u meer kans op infecties. Als u een tekort heeft dan krijgt u via een infuus extra afweereiwitten toegediend.

Andere medicijnen

Voor zover het bekend is kan rituximab veilig worden gebruikt naast andere medicijnen. Overleg met uw arts als er iets verandert in de medicijnen die u gebruikt.

Alcohol

U mag (matig) alcohol gebruiken tijdens de behandeling met rituximab.

Autorijden

Van rituximab wordt u niet suf of slaperig. U mag daarom autorijden tijdens het gebruik van rituximab.

Het medicijn clemastine dat u krijgt tegen jeuk en allergische reacties kan wel slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Wij adviseren u daarom dringend om niet zelf auto te rijden op de dag van het infuus en 24 uur daarna. Regel iemand die u naar huis kan brengen.

Operaties en (tandheelkundige) ingrepen

Rituximab geeft een verhoogd risico op infecties na een operatie. Overleg met uw arts of het nodig is rituximab tijdelijk te onderbreken.

Laat uw tand(arts) weten dat u rituximab gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Als u naar het buitenland gaat, neem dan een medicijnpaspoort mee. Dit kunt u vragen bij uw apotheek.

Vaccinaties

 • Omdat u een auto-immuun ziekte heeft en daarvoor medicijnen gebruikt, adviseren wij u om ieder jaar de griepprik te halen bij uw huisarts.
 • Heeft u een andere vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw nefroloog, huisarts of apotheek.
 • Heeft u plannen om een verre reis te maken? Bespreek dit dan voor het starten van rituximab met uw behandelend arts. Bepaalde vaccinaties werken namelijk minder goed tijdens het gebruik van rituximab.
 • Wij raden de vaccinatie met een verzwakt levend vaccin af tijdens het gebruik van rituximab. Bijvoorbeeld vaccinaties tegen bof-mazelen-rode hond (BMR), gele koorts, oraal poliovaccin of BCG.

Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding

 • Van dit medicijn is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt.
 • Er is weinig informatie over de effecten van rituximab tijdens de zwangerschap. U mag rituximab daarom niet gebruiken tijdens een zwangerschap.
 • Heeft u een kinderwens, of bent u onverwacht zwanger geraakt? Laat dit dan weten aan uw behandelend arts.
 • Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk over gaat. U mag daarom geen borstvoeding geven als u rituximab gebruikt.

Als u na het infuus thuis klachten krijgt, zoals:

 • Koorts.
 • Kortademigheid en hoesten.
 • Hartkloppingen.
 • Licht gevoel in hoofd.
 • Heesheid.
 • Huiduitslag.

Neem dan contact op:

 • Binnen kantooruren belt u naar de polikliniek Nefrologie, telefoonnummer (073) 553 30 71.
 • Buiten kantooruren belt u naar de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (073) 553 27 00. Geef door dat u die dag een infuus heeft gehad met rituximab.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen naar de polikliniek Nefrologie, telefoonnummer (073) 553 30 71.