Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Behandeling

Rituximab bij interstitiële longaandoeningen

Bij een interstitiële longaandoening kan de arts starten met het toedienen van rituximab (Mab Thera®).

Interstitiële longziekten zijn ernstige ontstekingsziekten van de longen die tot littekenvorming van longweefsel kunnen leiden. De arts schrijft rituximab voor als andere medicijnen niet goed genoeg geholpen hebben, of als u teveel last had van bijwerkingen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code LON-401
Laatste revisie: 12 mei 2022 - 12:45
Hoe verloopt de behandeling?

Rituximab bij interstitiële longaandoeningen

Bij ontstekingsziekten van de longen spelen antistoffen een rol. Antistoffen worden gemaakt door speciale cellen: de zogenaamde B-cellen of B-lymfocyten. Rituximab hecht zich aan deze B-cellen. Die sterven daardoor af. Zo worden er minder antistoffen aangemaakt. Dit onderdrukt de ontstekingsreactie en dat remt vervolgens de littekenvorming van het longweefsel.

U krijgt rituximab meestal samen met andere medicijnen die de ontstekingsreactie verminderen.

Wat is het effect?

Het medicijn werkt niet direct. Rituximab begint na ongeveer 12 weken te werken, maar soms duurt het langer. Bij sommige mensen werkt het medicijn niet of onvoldoende.

Infuus

 • U krijgt rituximab via een infuus. Dit gebeurt op de afdeling Dagbehandeling.
 • Eerst krijgt u medicijnen om pijn, koorts en een allergische reactie te voorkomen.
 • Daarna geeft de verpleegkundige de rituximab via het infuus.
 • De opname kan de eerste keer ongeveer 5 uur duren. Dit hangt bijvoorbeeld af van de hoeveelheid medicijn die u krijgt. De keren daarna duurt de behandeling ongeveer 2 uur, als dit in uw persoonlijke situatie kan.

Na 2 weken krijgt u opnieuw rituximab via het infuus. Na 6 maanden herhalen we deze behandeling. Daarna bespreekt de arts met u of de behandeling met rituximab nog een keer wordt herhaald.

Voordat u start met rituximab

Voor de behandeling controleren we uw bloed. Ook beoordeelt de longarts of het verstandig is om bepaalde vaccinaties te geven voor het starten van de behandeling.

Als u verkouden bent (een gewone verkoudheid) dan kan de toediening van rituximab gewoon doorgaan. Heeft u klachten die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals koorts of algemeen ziek zijn? Dan mag u de behandeling niet krijgen. Neem in dat geval altijd contact op met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

Kan rituximab samengaan met andere medicijnen?

Bij interstitiële longaandoeningen krijgt u meestal rituximab samen met andere ontstekingsremmende medicijnen. Bijvoorbeeld methotrexaat, azathioprine of cellcept. De combinatie helpt vaak beter.

Rituximab kan veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen, voor zover bekend. Overleg met uw behandelaar wanneer er iets is veranderd in uw medicijn gebruik.

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. De belangrijkste bijwerkingen vindt u hieronder.

 • Infecties, vaak van de bovenste luchtwegen zoals verkoudheid en bronchitis. De verhoogde kans op infecties komt omdat rituximab de afweer onderdrukt.
 • Hoofdpijn.
 • Haaruitval.
 • Overgevoeligheidsreactie. Dit kan gebeuren tijdens het inlopen van het medicijn. Zo nodig dient de verpleegkundige het medicijn langzamer toe, stoppen we de toediening, of u krijgt een medicijn om de overgevoeligheidsreactie tegen te gaan.
 • Soms kunnen allergische reacties voorkomen.

Alcohol

U mag (matig) alcohol gebruiken tijdens de behandeling met rituximab, maximaal 2 eenheden per dag.

Autorijden

Van rituximab wordt u niet suf of slaperig. Maar u krijgt ook medicijnen tegen een allergische reactie. Deze medicijnen hebben invloed op uw rijvaardigheid. U mag op de dag van de behandeling daarom niet zelf autorijden!

Operaties en (tandheelkundige) ingrepen

Rituximab geeft een verhoogd risico op infecties na een operatie. Overleg met uw behandelend arts of het nodig is rituximab tijdelijk te onderbreken.

Laat uw tandarts weten dat u rituximab gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Als u naar het buitenland gaat, neem dan een medicijnpaspoort mee. Dit kunt u vragen bij uw apotheek.

Vaccinaties

 • Vanwege uw longaandoening adviseren wij u om jaarlijks tegen de griep te laten vaccineren door uw huisarts.
 • Daarnaast moet u 1 keer in de 5 jaar een pneumococcenvaccinatie krijgen. Deze vaccinatie biedt 5 jaar bescherming tegen de meest voorkomende ziekteverwekkers van een longontsteking. Wij kunnen u hiervoor een recept meegeven, waarna de huisarts u de vaccinatie kan geven.
 • Voor coronavaccinaties volgen wij het vaccinatiebeleid van het RIVM.
 • Heeft u een andere vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw longarts, huisarts of apotheek.
 • Heeft u plannen om een verre reis te maken? Bespreek dit dan voor het starten van rituximab met uw longarts. Bepaalde vaccinaties werken namelijk minder goed tijdens het gebruik van rituximab.

Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding

Van dit medicijn is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt.

Er is weinig informatie over de effecten van rituximab tijdens de zwangerschap. Rituximab mag u daarom niet tijdens een zwangerschap gebruiken. Heeft u een kinderwens, of bent u onverwacht zwanger geraakt? Laat dit dan weten aan uw behandelend arts.

Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk over gaat. U mag daarom geen borstvoeding geven als u rituximab gebruikt.

Wanneer moet u contact opnemen?

Neem direct contact op bij:

 • Koorts: 38,5 of hoger
 • Koude rillingen
 • Ernstige hoestklachten
 • Ernstige klachten van benauwdheid

 

Neem overdag contact op bij:

 • Braken langer dan 24 uur
 • Onvoldoende effect van de medicijnen tegen de misselijkheid
 • Diarree langer dan 24 uur
 • Bij nieuwe huidafwijkingen

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

 • Bereikbaarheid tijdens kantooruren: (073) 553 24 63.
 • Bereikbaarheid buiten kantooruren (alleen bij spoed): (073) 553 27 00.