Behandeling

Rituximab- Bendamustine bij Non Hodgkin Lymfoom/CLL/Waldenstrom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie. De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit het medicijnen Rituximab en Bendamustine. Bij deze kuur krijgt u het middel Bendamustine op twee opeenvolgende dagen toegediend op de dagbehandeling. Deze kuur wordt eenmaal per vier weken gegeven.

Code KUU-235
Laatste revisie: 7 februari 2022 - 15:22

Rituximab- Bendamustine bij Non Hodgkin Lymfoom/CLL/Waldenstrom