Headerafbeelding
man en vrouw op bankje in bos en heide in Boxtel
Behandeling

Revalideren na opname vanwege een verergering van COPD

Wanneer u COPD heeft en na uw opname nog begeleiding nodig hebt, krijgt u te maken met de COPD longaanval revalidatieketen.

De COPD longaanval revalidatieketen zorgt ervoor dat u beter kunt omgaan en functioneren met uw ziekte. Deze behandeling kan voor een betere zelfredzaamheid zorgen en dat u beter weet hoe u kunt leren omgaan met uw ziekte. Hierdoor zijn mogelijk minder ziekenhuisopnamen of heropnamen nodig.

COPD longaanval revalidatieketen

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code LON-321
Laatste revisie: 22 mei 2023 - 11:18
COPD longaanval revalidatieketen

Revalideren na opname vanwege een verergering van COPD

Ketenzorg wil zeggen dat behandeling en zorg waarmee wij starten tijdens uw opname in het ziekenhuis, na ontslag doorgaat. Niet alle zorg gebeurt in het ziekenhuis: wij werken samen met andere instellingen, zoals revalidatieafdelingen van verpleeghuizen.

Dit betekent dus dat de zorg voor u overgaat van het ziekenhuis naar de revalidatieafdeling van een verpleeghuis. In de verpleeghuizen is kennis en ondersteuning voor het verzorgen en begeleiden van COPD patiënten aanwezig. U verblijft dan een periode op de revalidatieafdeling.
Daar wordt bekeken hoeveel ondersteuning en begeleiding u nodig heeft, zodat u op een gegeven moment weer naar huis kunt.

 • Als u nog rookt, bieden wij u meer motivatie om te stoppen met roken.
 • U leert omgaan met uw ziekte en het herkennen van klachten bij verergering van de COPD.
 • U leert hoe u uitlokkende factoren kan terugdringen.
 • U leert goed om te gaan met het gebruik van uw medicijnen.
 • De zorgverleners kijken samen met u wat u nodig hebt om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven.
 • De fysiotherapeut kan u helpen met het verbeteren van uw conditie en spierkracht. Verder helpt de fysiotherapeut u bij het aanleren van ademhalingstechnieken.
 • De diëtiste kijkt als het nodig is mee om uw voedingstoestand te verbeteren.

In ketenzorg werken de medische- en paramedische zorgverleners in en buiten het ziekenhuis samen om u de beste begeleiding en zorg te kunnen geven. Met hen maakt u afspraken over de doelen die u wilt behalen en hoe u deze wil bereiken.

Zorgverleners

 • specialist ouderengeneeskunde;
 • longverpleegkundige;
 • fysiotherapie;
 • ergotherapie;
 • logopedie
 • diëtist;
 • maatschappelijk werk;
 • psycholoog;
 • geestelijk verzorger.

Vanuit de afdeling Longgeneeskunde proberen we om binnen zeven dagen een overplaatsing voor u te regelen. U gaat naar een van de instellingen die direct samenwerken binnen de COPD longaanval revalidatieketen. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur en die van uw familie. U kunt een eerste en tweede voorkeur opgeven.

Zijn er lange wachttijden? Dan kan het voorkomen dat u naar een andere instelling gaat dan de instelling van uw keuze. Natuurlijk houden we u en uw familie zo goed mogelijk op de hoogte van de stand van zaken. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis regelt dit.

Met welke instellingen werkt het Jeroen Bosch Ziekenhuis samen?

Revalidatieafdelingen in verpleeghuizen:

 • Vivent, verpleeghuis Mariaoord in Rosmalen.
 • Zorggroep Elde, verpleeghuis Liduina in Boxtel.
 • Van Neynsel, GRZ van Neynsel, afdeling A8 Noord, Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • Brabantzorg: 
  •       Verpleeghuis Nieuwenhagen in ’s Hertogenbosch.
  •       Verpleeghuis Zonnelied in Ammerzoden.
  •       Zorg- en herstelhotel Udens Duyn in Uden.
  •       Verpleeghuis Wellen in Oss.
  •       Verpleeghuis Watersteeg in Veghel.

In onderstaande filmpjes krijgt u een indruk van deze verpleeghuizen en hoe de revalidatie daar gaat:

Vivent

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Zorggroep Elde

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Brabantzorg

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

De verpleegkundige op de afdeling longgeneeskunde en uw behandeld longarts kunnen uw vragen beantwoorden. Ook ondersteunen zij u bij uw beslissing of u wilt deelnemen aan de COPD longaanval revalidatieketen. Als u kiest voor de keten, dan krijgt u van de verpleegkundige een informatiemap. Hierin zit meer informatie over de aangesloten instellingen en behandeling binnen de COPD longaanval revalidatieketen.