Behandeling

R-CHOP bij Non-Hodgkin lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte te gaan behandelen met Rituximab in combinatie met CHOP (cytostatica = celgroeiremmende middelen). De kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. U krijgt maximaal 6 kuren R-CHOP gevolgd door nog 2 keer Rituximab. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Een kuur bestaat uit infuus op dag 1 en tabletten op dag 1 t/m 5. Deze chemotherapie kuur kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-237
Laatste revisie: 6 april 2022 - 11:43

R-CHOP bij Non-Hodgkin lymfoom