Behandeling

R-CEC-P kuren bij Non Hodgkin Lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie. De behandeling die u is voorgesteld heet R-CEC-P kuur. Een kuur bestaat uit verschillende soorten cytostatica (celgroeiremmende middelen) in tabletvorm, die u gedurende 6 dagen inneemt. Daarnaast krijgt u op de eerste dag een infuus met Rituximab. Deze kuur wordt eenmaal per vier weken gegeven. U krijgt maximaal 6 kuren.

Code KUU-236
Laatste revisie: 16 februari 2022 - 11:20

R-CEC-P kuren bij Non Hodgkin Lymfoom