Headerafbeelding
Man krijgt informatie van medewerker bij balie polikliniek orthopedie
Behandeling

Pulsed Radio Frequente (PRF) behandeling en RF behandeling

Bij een PRF (RF) stroombehandeling wordt de pijngeleiding van de zenuw beïnvloed door middel van korte stroomstrootjes. Daardoor kunnen uw pijnklachten verminderen. 

De behandeling wordt gebruikt om een langere periode uw pijn te verminderen. Bijvoorbeeld als een blokkade met corticosteroïden maar kort werkt.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code ANE-058
Laatste revisie: 17 januari 2024 - 10:57
Hoe verloopt de behandeling?

Pulsed Radio Frequente (PRF) behandeling en RF behandeling

Hoe bereidt u zich voor?

Voor deze behandeling hoeft u niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Let op!

 • Gebruikt u blodverdunnende medicijnen zoals Sintrom, Marcoumar, Aspirine, Ascal enzovoorts? Dan mag u deze soms een aantal dagen voor de behandeling niet meer innemen. De arts informeert u hierover. Als u Sintrom, Acenocoumarol of Marcoumar gebruikt moet u contact opnemen met de Trombosedienst zodra de datum van de behandeling bekend is. 
 • Meld het aan uw arts als u een neurostimulator of een pacemaker hebt. 
 • Bent u allergisch voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen? Geef dit dan van tevoren door.
 • Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Vertel dit dan voor de behandeling aan de pijnarts. Dit is belangrijk omdat er tijdens de behandeling met röntgenstraling wordt gewerkt. 
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Wij vragen u om gemakkelijke kleding aan te trekken. Het liefst een broek zonder riem. 

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U komt op het afgesproken tijdstip naar het pijnbehandelcentrum (gebouw A, verdieping 3). Als u aanbelt, laat een verpleegkundige u binnen. U neemt dan plaats in de wachtruimte. Hier wordt u opgehaald en naar de behandelruimte gebracht.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

In de behandelkamer zijn naast de behandelend pijnarts ook nog een anesthesieverpleegkundige, een röntgenassistente en een secretaresse aanwezig. De verpleegkundige helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Daarna zal de arts meestal onder röntgendoorlichting nauwkeurig de plaats bepalen en de huid verdoven. 

Met een naald wordt de goede plek opgezocht. Dit wordt getest met een stroompje dat op het puntje van de naald wordt gezet. Geef het aan als u een verandering voelt in de vorm van druk, pijn of trillingen. 

Als de naald goed staat, wordt een verdovende vloeistof ingespoten en wordt de PRF of de RF gestart. De PRF duurt vier minuten en de naald wordt verwarmd tot 42 graden Celsius. De RF duurt 90 seconde en de naald wordt verwarmd tot 90 graden Celsius.

Hierdoor verandert de pijngeleiding van de zenuw, waardoor de pijn kan verminderen. De zenuw wordt niet doorgebrand en kan hierdoor blijven functioneren. 

Na de behandeling krijgt u op de verkoeverkamer iets te drinken aangeboden. Als u zich goed genoeg voelt, mag u naar huis gaan.

U mag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Daarom is het belangrijk dat u samen met een begeleider naar het ziekenhuis komt en vanaf de hoofdingang een rolstoel meeneemt naar het pijnbehandelcentrum. Dit wordt ook met u besproken tijdens het maken van de afspraak.

De verdovingsvloeistof werkt ongeveer 4 tot 6 uur. Daarna kan de pijn terugkomen. De ontstekingsremmende medicijnen hebben enkele weken tijd nodig om de geïrriteerde zenuw tot rust te brengen. 

U krijgt een controleafspraak om het resultaat van de behandeling te bespreken. De pijnarts kan de behandeling herhalen, maar niet onbeperkt. Soms levert de behandeling niet het gewenste resultaat op. De arts overlegt dan met u of er een andere behandeling mogelijk is.

Bijwerkingen

 • In de eerste twee weken na de behandeling kunnen uw pijnklachten toenemen. Ook kan er napijn optreden als gevolg van de behandeling. U kunt hiervoor een pijnstiller nemen, zoals paracetamol
 • U kunt opvliegers krijgen. Bij vrouwen kan de menstruatie ook korte tijd ontregeld zijn
 • Bij diabetespatiënten kunnen de bloedsuikers voor korte tijd ontregeld zijn. 
 • De kans op complicaties, zoals infectie en allergische reactie, is erg klein. 
 • Als er tijdens het prikken een bloedvaatje wordt geraakt, kan er een bloeduitstorting ontstaan. Dit kan soms pijn veroorzaken.
 • Soms kan een gevoelsvermindering optreden in het huidgebied van de behandelde zenuwwortel. Heel zelden ontstaat krachtverlies van een arm of been. De gevoelsvermindering en het krachtverlies zijn tijdelijk en duren een dag tot enkele dagen.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling kan pas na 1 tot 6 weken worden beoordelen. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect opmerkt. Hoe lang de pijnverlichting aanhoudt, hangt af van de onderliggende oorzaak en welke structuur behandeld is.

Tijdens een controleafspraak bespreekt de pijnspecialist het resultaat en mogelijke verdere behandeling met u. Als de klachten na verloop van tijd terugkeren, kan de behandeling worden herhaald.

Heeft u voor of na de behandeling nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Anesthesiologie en Pijnbestrijding (073 553 26 57).