Headerafbeelding
kunst expositie boulevard narcissen Linda Nieuwstad (1)
Behandeling

Prednison (prednisolon) bij nierziekten

Bij een ontsteking in de nieren kan de arts starten met prednison (prednisolon).

Bij patiënten met een ontsteking van de nieren is er een fout in het afweersysteem ontstaan waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het eigen lichaam (auto-immuunaandoening). Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Niet alleen de nieren maar ook de longen, gewrichten en/of de huid kunnen betrokken zijn.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code INT-203
Laatste revisie: 11 januari 2023 - 11:12
Hoe verloopt de behandeling?

Prednison (prednisolon) bij nierziekten

Prednison (prednisolon) valt onder de corticosteroïden. Prednison (prednisolon) is een hormoon dat de ontsteking remt en de afweer onderdrukt. Het vermindert de ontsteking in de nieren waardoor op de langere termijnen er minder kans is op blijvende schade.

De arts kan alleen prednison (prednisolon) voorschrijven, maar vaak krijgt u prednison (prednisolon) samen met andere afweerremmende medicijnen.

Belangrijk

Prednison, worden door het lichaam zelf in een lage hoeveelheid aangemaakt in de bijnieren. Door het gebruik van prednison (prednisolon) gaan de bijnieren zelf minder corticosteroïden maken. Soms kunnen de bijnieren hier zelfs helemaal mee stoppen. Uw lichaam wordt daardoor afhankelijk van de prednison (prednisolon). Plotseling stoppen of (fors) verlagen van de dosis prednison kan dan ook klachten geven, zoals:

 • erge vermoeidheid;
 • misselijkheid en braken;
 • spier- en gewrichtspijn;
 • dalen van de bloeddruk.

Verander daarom nooit zelf de dosis prednison (prednisolon) zonder toestemming van uw arts. De arts verlaagt de dosis prednison (prednisolon) langzaamaan volgens een afbouwschema. Dit wordt ook wel uitsluipen genoemd. Hierdoor krijgen de bijnieren de kans om zelf weer actief te worden en lichaamseigen corticosteroïden aan te maken.

Voor welke aandoeningen wordt prednison gebruikt?

Prednison (prednisolon) wordt gebruikt bij verschillende auto-immuunaandoeningen van de nieren. Bijvoorbeeld bij ontsteking van de nierbuisjes en tussenliggende weefsel (interstitiële nefritis), ontsteking van de nierfilters (glomerulonefritis en/of nefrotisch syndroom) en bij ontsteking van de bloedvaatjes (vasculitis) in de nieren (en soms ook in de longen of huid).

Wat is het effect?

Prednison (prednisolon) werkt meestal binnen 1 week. Heel soms werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

 • Meestal krijgt u prednison (prednisolon) als tablet. Het kan ook zijn dat u prednison (prednisolon) als drank of via een infuus krijgt. U hoort van uw arts wat u krijgt. Als u prednison (prednisolon) via het infuus krijgt gebeurt dat in het ziekenhuis.
 • U neemt de tabletten of drank 1 keer per dag. U kunt dit het beste 's morgens doen.
 • De hoeveelheid prednison (prednisolon) die u arts voorschrijft hangt af van de ziekte die u heeft, en ook van de ziekteactiviteit.

Als uw ziekte rustig is, kan uw arts besluiten om de dosering te verlagen of mogelijk zelfs te stoppen. U mag de prednison (prednisolon) nooit zelf zomaar stoppen, zonder te overleggen met uw arts.

Hoe bewaart u prednison?

De prednison (prednisolon) tabletten bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn. Deze bijwerkingen komen bij minder dan 15% van de patiënten voor.

 • Gewichtstoename. Tijdens het gebruik van prednison (prednisolon) houdt uw lichaam meer vocht vast. U kunt hierdoor in gewicht aankomen. Dit verdwijnt bij het verlagen of stoppen met prednison (prednisolon). Daarnaast bevordert prednison (prednisolon) de eetlust. Probeer hier niet te veel aan toe te geven, zodat u niet teveel in gewicht aankomt. Na verlaging van de dosis of het stoppen van prednison verdwijnt dit niet zomaar.
 • Dikker worden van uw gezicht en romp. Dit komt doordat uw lichaamsvet zich anders verdeelt. Bij verlaging van de dosis of stoppen met prednison (prednisolon) verdwijnt deze bijwerking.
 • Maagklachten
 • Hogere bloeddruk
 • Gladde, dunne huid met meer kans op blauwe plekken. Dit is vooral als u prednison langere tijd gebruikt.
 • Botontkalking. Meestal krijgt u medicijnen om dit te voorkómen.
 • Stemmingsveranderingen. Soms wordt uw stemming veel beter, soms ook juist slechter met somberheid en slaapproblemen.
 • Diabetes Mellitus (suikerziekte). Als u diabetes heeft kunnen de suikerwaarden hoger worden. Als u aanleg voor suikerziekte heeft, kunt u hier voor het eerst last van krijgen als u prednison (prednisolon) gebruikt. Daarom laat uw arts regelmatig uw glucosewaarden controleren. Soms moeten uw medicijnen voor de diabetes worden aangepast.
 • Oogklachten. Soms ontstaat er een verhoogde oogdruk of ontstaat er versneld staar.
 • Allergieën en overgevoeligheidsreacties komen zeer weinig voor.

Wanneer neemt u contact op?

Heeft u 1 of meerdere van bovengenoemde bijwerkingen en gaan deze niet over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts of huisarts. Het is belangrijk dat u direct belt bij:

 • Koorts hoger dan 38.5 °C.
 • Benauwdheidsklachten.
 • Nieuwe huidafwijkingen.

Bloedcontrole

Meestal hoeft uw bloed niet gecontroleerd te worden tijdens het gebruik van prednison (prednisolon). Uw arts laat bij de start en tijdens de behandeling met prednison (prednisolon) wel de glucosewaarde controleren.

Andere medicijnen

 • Vaak wordt prednison (prednisolon) voorgeschreven in combinatie met andere medicijnen tegen een nierziekte. Medicijnen die u gebruikt voor andere aandoeningen kunnen vrijwel altijd zonder problemen met prednison samen gebruikt worden.
 • Er zijn meerdere medicijnen die de bloedspiegels kunnen verhogen en/of sommige bijwerkingen kunnen beïnvloeden, als u ze samen met prednison gebruikt. Meld daarom altijd bij uw arts dat u prednison (prednisolon) gebruikt.
 • Overleg met uw arts als er iets verandert in de medicijnen die u gebruikt.

Alcohol

U mag (matig) alcohol gebruiken tijdens de behandeling met van prednison (prednisolon).

Autorijden

Van prednison (prednisolon) wordt u niet suf of slaperig. U mag daarom autorijden tijdens het gebruik van prednison.

Operaties en (tandheelkundige) ingrepen

Bij koorts, ziekte of een operatie heeft uw lichaam meer prednison nodig. Als u langere tijd prednison (prednisolon) gebruikt, kunnen de bijnieren dit niet zo snel meer maken. Laat uw tand(arts) weten dat u prednison gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen. Uw behandelend arts kan dan mogelijk de dosis prednison (prednisolon) tijdelijk verhogen.

Reizen

Als u naar het buitenland gaat, neem dan een medicijnpaspoort mee. Dit kunt u vragen bij uw apotheek.

Vaccinaties

 • Omdat u een auto-immuun ziekte heeft en daarvoor medicijnen gebruikt, adviseren wij u om ieder jaar de griepprik te halen bij uw huisarts.
 • Heeft u een andere vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw nefroloog, huisarts of apotheek.
 • Heeft u plannen om een verre reis te maken? Bespreek dit dan voor het starten van prednison met uw behandelend arts. Bepaalde vaccinaties werken namelijk minder goed tijdens het gebruik van prednison (prednisolon).

Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding

 • In hogere doseringen (meer dan 10 mg per dag) kan prednison (prednisolon) de vruchtbaarheid beïnvloeden.
 • Heeft u een kinderwens, of bent u onverwacht zwanger geraakt? Laat dit dan weten aan uw behandelend arts.
 • Prednison (prednisolon) kan tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding gebruikt worden. Mogelijk dat de arts dosering wel aanpast.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen naar de polikliniek Nefrologie, telefoonnummer (073) 553 30 71.