Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Plakken van de longvliezen (pleurodese)

Pleurodese betekent letterlijk: het plakken van de longvliezen.

Een pleurodese is een behandeling bij een klaplong (pneumothorax) om te voorkomen dat de long opnieuw inklapt. Daarnaast kan de longarts een pleurodese doen als u vochtophoping heeft tussen de longvliezen. De behandeling voorkomt of vertraagt het opnieuw vormen van vocht.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code lon-320
Laatste revisie: 27 februari 2024 - 08:54
Hoe verloopt de behandeling?

Plakken van de longvliezen (pleurodese)

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

De behandeling gebeurt op de Longbehandelkamer, verpleegafdeling Longgeneeskunde of de Recovery (ruimte op het operatiecentrum). Waar u de behandeling krijgt hangt af van de reden waarom uw deze behandeling krijgt. U hoort dit van uw longarts.

Tijdens de behandeling

Voor deze behandeling heeft de longarts een thoraxdrain geplaatst. Dit is een kunststof slang die tussen de ribben door in de borstholte steekt. Als het vocht en/of de lucht via de thoraxdrain uit uw longen verwijderd is, spuit de arts via de drain talkpoeder in, tussen de longvliezen.

Plakken van de longvliezen vanwege een klaplong

Als u een klaplong heeft veroorzaakt het plakken van de longvliezen een steriele ontsteking die pijnlijk kan zijn. Daarom brengt de anesthesist voor de behandeling een epiduraalkatheter in via een ruggenprik. Hierdoor krijgt u pijnstilling. De behandeling gebeurt op de Recovery. Daarna gaat u weer terug naar de verpleegafdeling Longgeneeskunde.

Plakken van de longvliezen vanwege vochtophoping

Vochtophoping tussen de longvliezen ontstaat vaak door longkanker. Pijnstilling is dan meestal niet nodig, omdat bij kwaadaardige cellen in het vocht tussen de longvliezen het borstvlies ziek is. Het borstvlies is dan bijna altijd gevoelloos. De behandeling gebeurt dan op de Longbehandelkamer of op uw kamer op de verpleegafdeling Longgeneeskunde. Krijgt u na de behandeling toch pijnklachten, vertel dit dan direct aan de verpleegkundige. U krijgt dan pijnstilling.

Na het inbrengen van de talkpoeder blijft de drain zitten. Na het plakken van de longvliezen zet de verpleegkundige de drain de eerste 4 uur dicht. Daardoor loopt het talkpoeder niet meteen via de drain naar buiten. Uw longarts bepaalt wanneer de drain er weer uit mag,

Wat zijn de risico’s?

 • Na de behandeling kunt u koorts krijgen, dit is een reactie van het lichaam op de talkpoeder. De verpleegkundige controleert daarom uw temperatuur. Bij koorts krijgt u paracetamol.
 • Krijgt u na de behandeling pijn, vertel dit dan direct aan de verpleegkundige zodat de pijnstilling aangepast kan worden.
 • Infectie.

Naar huis

 • Als u nog hechtingen heeft, dan kunt u die 1 week na uw ontslag bij uw huisarts laten verwijderen.

Na een aantal weken komt u ter controle terug op de polikliniek. Hiervoor krijgt u een afspraak mee.

Stel deze tijdens uw opname dan gerust aan de verpleegkundigen, de zaalarts of uw behandelend longarts.

Heeft u thuis nog vragen dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.